elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

ФТН Чачак
Адреса: Светог Саве бр. 65, Чачак
Сajт: www.ftn.kg.ac.rs/

Студијски програм Eлектроенергетика пружа стручну оспособљеност за послове пројектовања, управљања и одржавања у електроенергетским системима и пројектовање, уградњу, испитивање и одржавањe електро опреме, инсталација и погона у индустрији.
У прве две године студија стичу се фундаментална знања из више области (математика, физика, електротехника). Пошто eлектроенергетика као област електротехнике изучава производњу, пренос, дистрибуцију и коришћење електричне енергије, у трећој и четвртој години студија, кроз специјализоване курсеве студент треба да овлада знањима која су специфична за област електроенергетике:
- производња, пренос и дистрибуција електричне енергије (синхроне машине, разводна постројења, техника високог напона, релејна заштита, анализа, планирање и експлоатација електроенергетских система и друге), нове технологије у производњи електричне енергије, управљање појединим функционалним целинама ЕЕС-а, активне дистрибутивне мреже.
- коришћење електричне енергије (асинхроне машине, машине једносмерне струје, електромоторни погони, електротермија, електричне инсталације, расклопна опрема, индустријска аутоматика, фреквентни претварачи и серво контролери и друге).
- електричне мреже (теорија електричних кола, аутоматско управљање, електроника и друге),
Најсажетије речено студијски програм

Корисни линкови: Студијски програм --- Упис , Facebook

Услови за упис у прву годину основних академских студија су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.
Пријемни испит се полаже из једног од понуђених предмета:
- Математика или Физика или Основи електротехнике

Литература за припрему пријемног испита:
· Збирка задатака за пријемни испит из Математике . Примери пријемних испита: 2020, 2019, 2018
· Збирка задатака из Физике . Пример пријемног испита 2013
· Збирка задатака из Електротехнике. Примери пријемних испита: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
Факултет техничких наука у Чачку и ове године организује БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање пријемног испита неопходног за упис на факултет.