elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

ФТН К.МИТРОВИЦА
Адреса: Кнеза Милоша 7, Косовска Митровица
Сajт: www.ftn.pr.ac.rs/

Факултет техничких наука у Косовској Митровици основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању Факултета техничких наука у Косовској Митровици и о укидању Електротехничког факултета у Приштини, Машинског факултета у Приштини, Грађевинско - архитектонског факултета у Приштини и Рударско - металуршког факултета у Косовској Митровици, 19. окобра 2001. године

Факултет техничких наука , у складу са дозволом за рад, остварује академске и струковне студијске програме, изводи образовне курсове у циљу образовања током читовог живота и друге облике студија за иновације знања и стручног образовања и усавршавања, остварује и развија научно-истраживачки и стручни рад у оквиру научних области за које је акредитован.

На факултету на студијским програмима основних акедамских студија студира око 900 студената.

У процесу наставе на Факултету техничких наука су ангажовани истакнути наставници са дугих Универзитета Републике Србије.


Корисни линкови: Упис