elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2022 EEEEEE Upišite događaj

2023 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2023 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

SEP 12-15, 2023 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2023

SEP 03-07, 2023 - Bilbao, Spain
EWTEC 2023

SEP 04-05, 2023 - Hamburg, Germany
NEIS 2023

SEP 06-08, 2023 - London, UK
World Nuclear Symposium 2023

SEP 12-13, 2023 - Aalborg, Denmark
SESAAU2023

SEP 12-14, 2023 - Sacramento, USA
T&D World Live

SEP 13-17, 2023 - Belgrade, Serbia
ICSD 2023

SEP 15-17, 2023 - Beijing, China
REPE 2023

SEP 15-17, 2023 - Changsha, China
CSCSG 2023

SEP 19-20, 2023 - Denver, US & Online
ADMS and DERMS Implementation Lessons and Challenges

SEP 22-25, 2023 - Shanghai, China
ICPRE2023

SEP 25, 2023 - Delft, Netherlands & online
DynPOWER 2023

SEP 25-27, 2023 - Barcelona, Spain
RENEWABLEENG-2023

SEP 26-29, 2023 - Belgrade, Serbia
SYNERGY-2023


Web Analytics


SEP 12-15, 2023 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2023

ENERGETIKA 2023
Zlatibor-Hotel Mona
12 – 15. septembar 2023

Naša Savetovanja su definitivno dostigla takav nivo da predstavljaju avangardu energetskog sektora jer sučeljavanje nauke i struke sa energetskim kompanijama i industrijom povezanom sa energetikom,omogućava duboku analizu i unapređenje primenjenih i budućih tehnologija, postojećeg regulatornog okvira i ekonomsko – finansijskog ambijenta.

Strateški ciljevi energetske tranzicije, koji se u osnovi svode na dekarbonizaciju sektora uz široko korišćenje obnovljivih izvora energije, delom su potisnuti u drugi plan zbog zaoštrenog pitanja sigurnosti i bezbednosti
isporuke energije i energenata. Dugoročni ciljevi energetske tranzicije ostaju konstante i zato struka mora da analizira sve aspekte kako bi se pronašla optimalna trajektorija kretanja ka dekarbonizovanim sektorima: energetike, saobraćaja, grejanja / hlađenja, industrije,... Potrebno je odgovoriti u kojoj meri sektor domaćinstva treba da nosi teret energetske tranzicije. Struka treba da odgovori i na pitanje da li je i nuklearna energetika „zelena
energetika“, što sve više zagovara interesna grupa država sa nuklearnim elektranama. Otvoreno pitanje je svakako i da li energetičari umeju da planiraju i zatim da uspešno upravljaju energetskim sistemima u kojima je 100% obnovljivih izvora... Kakva će uloga skladišta energije biti u svemu tome, da li će, pored reverzibilnih hidroelektrana, baterijska skladišta biti ključna i nezaobilazna i kakvi su trendovi razvoja u toj oblasti? Može li se to uraditi bez primene vodoničnih tehnologija i ako ne može koji deo finalne potrošnje će pokriti vodonik. Da li trećinu, ili manje, ili čak više od trećine. Pred nama je radikalna transformacija energetike koja ne može da uspe bez primene
holističkog koncepta, odnosno bez integralne energetike u najširem smislu reči. Puna digitalizacija sektora je nasušna potreba da bi se izgradila pametna energetska infrastruktura u kojoj je decentralizacija proizvodnje jedan
od važnih principa, jer institucije kupac – proizvođač i energetska zadruga, odnosno mikromreža, omogućavaju da lokalno proizvedeni zeleni kWh električne energije ne opterećuju prenosne mreže.