elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

ЕФ Ниш
Адреса: Александра Медведева 14, Ниш
Сajт: www.elfak.ni.ac.rs

Електронски факултет је од оснивања посвећен остварењу своје мисије засноване на успешним резултатима научноистраживачког рада и њиховој примени у пракси. Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и актуелним потребама друштва, развијао постојеће и нове профиле који образују студенте за постојећа и наступајућа техничко-технолошка достигнућа, развијајући при том упоредо и сопствене људске и материјалне ресурсе.

Студије на смеру Енергетике имају за циљ да студенту, поред општих теоријских и примењених знања неопходних дипломираном инжењеру електротехнике пруже и знања из области електричних машина, употребе и дистрибуције електричне енергије, електричних инсталација и осветљења и области примене аутоматике и електронике у енергетици.

Дипломирани инжењери овог смера поседују знања неопходна у свим гранама индустрије у електропривреди, а железници, у пројектантским бироима, у научним институтима, на пословима конструктора, на пословима електроодржавања, итд.

Корисни линкови: Катедра за Енергетику --- Упис

Полагање пријемног испита

Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту из Математике и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

  Збирку задатака за пријемни испит из Математике можете преузети овде.