elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
Kako softver može da pomogne pri projektovanju električnih instalacija u budućnosti?

Projektovanje električnih instalacija kao i instaliranje uređaja za distribuciju električne energije su temelj izgradnje novih objekata. Svet se menja, pa samim tim i zahtevi klijenata postaju sve veći. Mada je klijentima, pre svega, važna bezbednost, sve više postaje važno pitanje efikasnosti.

Primetili smo da među projektantima u poslednje vreme postoji potreba za projektovanjem sve većeg broja projekata električnih instalacija uz održavanje visokog nivoa kvaliteta projektovanja, ali i uvažavanje savremenih trendova u projektovanju i izboru naprednih rešenja. Iz tih razloga smo inicirali izradu novog softvera za projektovanje - EcoStruxure Power Design, sa ciljem da se pomogne projektantima u odabiru neophodnih elemenata, uz poštovanje svih standarda i normativa koji se koriste u projektovanju. Pored toga program omogućava crtanje jednopolnih šema i izradu električnih proračuna, a zahvaljujući jednostavnom interfejsu na srpskom jeziku, rezultat je intuitivan i lako se uvrštava u projektnu dokumentaciju.

EcoStruxure Power Design je stvoren sa ciljem da olakša rad projektantima, ali da bi u potpunosti iskoristili njegove mogućnosti, potrebno je dobro se upoznati sa svim funkcionalnostima. Ukoliko želite da saznate više o samom softveru i preuzmete instalaciju posetite internet stranicu. Za zainteresovane Schneider Electric organizuje online radionice uz demonstraciju softvera – dovoljno je da kontaktirate centar za podršku klijentima kako biste se upoznali sa detaljima.

Web Analytics