elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Адреса: В.Степе 283, Београд
Сajт: www.viser.edu.rs

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија је државна школа програмски оријентисана ка изучавању области које представљају најсавременије техничке дисциплине. Захваљујући атрактивности програма и интензивном раду запослених постигнуто је да се ова институција високо позиционира у области високог школства.

Енергетика је један од два оснивачка смера на Вишој електротехничкој школи у Београду (формиран 1987. године) и спада у фундаменталне области савремене технике. Чувајући језгро струке, а уважавајући чињеницу да је енергетика све више мултидисциплинарна област, дошло се до ефикасног студијског програма Нове енергетске технологије. Увођењем нових стручних предмета, као и осавремењивањем програма постојећих предмета постигнуто је боље покривање актуелних садржаја у вези нових енергетских технологија: примена обновљивих извора енергије, мале електране, енергетска ефикасност, екологија у енергетици, енергетска сигурност.

Студијски програм Нове енергетске технологије Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија има за циљ да оформи стручни кадар за експлоатацију, одржавање и пројектовање електроенергеских система, погона и уређаја, применом савремених енергетских и информационих технологија.

Корисни линкови: Смер:Нове енергетске технологије