elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

ФТН Нови Сад
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Сajт: http://www.ftn.uns.ac.rs


Факултет техничких наука је једна од најсавременије организованих високообразовних иституција у региону са традицијом дугом 48 година, познат и признат у целом свету, а инжењери образовани на овом Факултету, раде и постижу запажене резултате у свакој фирми која има било какве везе са технологијом, производњом, образовањем или услугама, јер од свих занимања која се у нашој земљи образују, техника је и даље најтраженија.

Академске студије се организују као:
Основне академске студије (студије 1. степена) - у зависности од студијског програма трају три ( вреде најмање 180 ЕСПБ бодова) или четири године студија (вреде најмање 240 бодова). Завршетком акедемских студија стиче се звање инжењера - Бечелора одговарајуће области.
Дипломске академске студије – мастер (студије 2. степена) - у зависности од студијског програма трају једну (вреде најмање 60 ЕСПБ бодова) или две године (вреде 120 бодова). Завршетком Дипломских академских студија – мастер стиче се звање дипломираног инжењера – мастера дате области;
Докторске академске студије (студије 3. степена) - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком Докторских студија стиче се звање доктора наука дате области.
Прва година на основним академским студијама је заједничка за све студенте. После прве године академских студија, постоје два енергетска смера: *Електроенергетика: производња, пренос, дистрибуција и потрошња електричне енергије.
*Енергетска електроника и електричне машине: регулисање електромоторних погона, примењена енергетска електроника, електричне инсталације и постројења, квалитет електричне енергије и обновљиви извори енергије.

Корисни линкови: Департман за енергетику , електронику и телекомуникације --- Упис ---Филм --- Катедра за ен. електронику и претвараче --- Шта да уписем на ФТН-у


ЗБИРКА ТЕСТОВА И РЕШЕЊА СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2013. године.
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2014. године.
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2015
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2016
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2017
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2018
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2019
Збирка тестова и решења са пријемних испита 2020