elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics


Проф. др. Александра Грујић (2021):

Академија техничко-уметничких струковних студија у Београду
Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства (ВИШЕР)

ЕЕ: Зашто је добро студирати енергетику?
Зато што је то фундаментална област електротехнике и технике уопште која је широко распрострањена у свим сферама живота. Тешко је замислити било коју грану привреде или било коју људску дјелатност која није нужно ослоњена и зависна од електричне енергије. Цивилизацијске потребе за енергијом, нарочито електричном, константно расту, а истовремено се у употребу уводе нови начини и технологије добијања и коришћења електричне енергије што захтева стручан кадар који ће бити у стању да ваљано одговори тим изазовима.

ЕЕ: Шта је то што препоручује Ваш факултет за студирање енергетике?
Одсек ВИШЕР (Академија техничко-уметничких струковних студија у Београду) је одавно препознатљив као институција која нарочиту пажњу посвећује практичној настави која се првенствено одвија кроз лабораторијске вежбе. Тако је и на студијском програму Нове енергетске технологије који располаже савременом лабораторијском опремом на којој студенти у малим групама могу да провере претходно стечена теоријска знања и упознају се са оним што ће ускоро бити саставни део њиховог посла. Осим наставе у Школи, за студенте је организована стручна пракса у привреди, као и већи број студијских обилазака различитих електроенергетских субјеката. Стручно и посвећено наставно особље је увек на располагању студентима да им помогне да савладају градиво предвиђено наставним планом и програмом, а такође да има слуха за оно што их додатно интересује, те да их подстакне на самосталан рад и пружи помоћ у решавању проблема.

ЕЕ: Да ли је тешко завршити енергетику?
Термини и организација наставе су прилагођени и студентима који су у радном односу, па је уз добру организацију и редован рад могуће постићи добре резултате и у року стећи потребна знања и вештине и доћи до дипломе.

ЕЕ: Каква је перспектива колега које заврше енергетику?
Кроз излазне анкете дипломираних студената, као и искуства студената мастер студија сазнајемо да на тржишту рада влада потреба за нашим свршеним студентима. Добар део студената проналази посао у струци и током завршне године студија. Доста фирми, које се баве електроенергетиком, се обраћа Школи ради запошљавања кадра у области електроенергетике, тако да доста студената пронађе посао у струци управо путем конкурса постављених на главној страници школског сајта

Проф. мр. Александра Грујић (2010):

Циљ студијског програма Нове енергетске технологије Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија је да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области електроенергетских система, електричних машина, трансформатора, електричних погона, енергетске електронике, електричних инсталација, технике високог напона, нових обновљивих извора енергије и да се оспособе за креативан рад и тимски рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.
Право уписа, односно полагања пријемног испита имају ученици који су завршили трогодишњу или четворогодишњу средњу школу.
Основне студије се реализују у оквиру 3 године (6 семестара). Обим основних студија изражен у ЕСПБ бодовима је 180. У свакој години је предвиђено да студент оствари 60 ЕСПБ бодова.
За стицање дипломе потребно је положити 27 предмета, стручну праксу и дипломски рад.
Студентима је на основним студијама понуђено 34 предмета.
Студијски програм Нове енергетске технологије поседује лабараторије за електричне моторе и трансформаторе и генераторе, електромоторне погоне и електричне инсталације и осветљење , а изводе се и лабораторијске вежбе из Технике високог напона и Електрана и разводних постројења.
У свакој школској години се врши организовање стручних екскурзија. Стручне екскурзије обухватају обиласке електрана, високонапонских постројења, производних погона и увек су праћене добром атмосфером и лепим утисцима. У оквиру стручних предмета прве и друге године студија организује се практична настава која се одржава у објектима Електродистрибуције Београд и Електромрежа Србије.
Извођење наставе на студијском програму карактерише:
-Студијски програм одликује савременост, усмереност ка стицању употребљивих знања и вештина, као и компатибилност са акредитованим студијским програмима у Европи.
- На реализацији студијског програма ангажовани су истакнути стручњаци за области које су предмет студија.
- Настава се одвија у салама, учионицама, лабораторијама са рачунарима који су повезани на брзи интернет, специјализованим лабораторијама. Школа поседује библиотеку са стручном литературом и читаоницу.