elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics
ЕТФ Београд
Адреса: Булевар краља Александра 73 Београд
Сajт: www.etf.rs


Eлектротехнички факултет Универзитета у Београду је најстарија установа такве врсте у Србији. На Факултету су организоване две енергетске катедре: Катедра за електроенергетске системе и Катедра за енергетске претвараче и погоне.

Катедра за електроенергетске системе се бави научно истраживачким делатностима у области електроенергетских система са акцентом на анализи, планирању, експлоатацији и управљању системом као целином и његовим елементима, а такође и феноменима од интереса за системе.
Катедра за енергетске претвараче и погоне образује електроинжењере који у току студија стичу општа знања из електротехнике као и практична знања и вештине из области енергетике, али и из других дисциплина које се негују на ЕТФ-у. Шири спектар системских знања потребан је будућим електроинжењерима како би могли решавати практичне инжењерске проблеме и отварати нове пословне могућности. Практична знања и вештине из других области оспособљавају електроинжењера да у току пројектовања исправно специфицира израду разних потребних склопова, изврши програмирање разних процеса или размену података, као и да у току рада користи технолошки напредак остварен у појединим дисциплинама.


Од 2003. године на Електротехничком факултету је уведен нови наставни план и програм, по коме основне студије трају четири године, односно осам семестара. То значи да се факултет определио за шему 4+1, по којој се после четири године студија стиче титула дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, а после још једне додатне године титула дипломирани инжењер - мастер електротехнике и рачунарства у складу са новим Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације.

Корисни линкови: Пријемни 2020 - Катедра за ЕЕС - Катедра за ЕПП - Лабораторија за електромоторне погоне

Број студената који се уписује на прву годину Електротехничког факултета (2020)

Студијски програм Кандидати чије се школовање финансира из буџета Кандидати који сами финансирају школовање
Електротехника и рачунарство (ЕР) 400 140
Софтверско инжењерство (СИ) 30 150

Задаци са Пријемног 2020

Задаци са Пријемног 2019

Задаци са Пријемног 2018

Задаци са Пријемног 2017

Задаци са Пријемног 2016

Задаци са Пријемног 2015

Задаци са Пријемног 2014

Задаци са Пријемног 2013

Задаци са Пријемног 2012

Задаци са Пријемног 2011

Задаци са Пријемног 2010

Задаци са Пријемног 2009

Задаци са Пријемног 2008

Задаци са Пријемног 2007

Задаци са Пријемног 2006

Задаци са Пријемног 2005

Задаци са Пријемног 2004

Задаци са Пријемног 2003