elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

Проф. др. Лидија Коруновић (2021):

Студенти модула Електроенергетика на Електронском факултету у Нишу се оспособљавају за многобројне послове: пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености, као и јавног осветљења; планирање, пројектовање, реализацију и експлоатацију преносних и дистрибутивних, паметних мрежа, расклопних постројења и дистрибуираних извора енергије; пројектовање електромоторних погона; аутоматско управљање електромоторним погонима и електричним машинама и возилима; планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса.

На студијама електроенергетике у Нишу се посебна пажња посвећује раду у модерно опремљеним лабораторијама и стручним посетама електроенергетским објектима. Непрестано се врши осавремењивање наставе, при чему се негује мултидисциплинарност. Наставни кадар је предусретљив и посвећен раду са студентима што доприноси лакшем и бржем савладавању предвиђеног градива.

Услед постојећег тренда и перспективе развоја електроенергетике код нас и у свету, свршени студенти електроенергетике се брзо запошљавају. Наши дипломирани студенти су запослени у бројним фирмама у Србији и иностранству, као што су: Zumtobel Group, Johnson Electric, Електромрежа Србије, Електродистрибуција Србије, NIS, Телеком Србија, Универзитет у Нишу, Air Serbia, Енергопројект, Schneider Electric Serbia, Микро Контрол, Philip Morris Operations a.d. Niš, Knauf Insulation, Електропривреда Србије, Yura Corporation, Leoni, FIAT аутомобили Србија, Tigar Tyres, Coopertire & Rubber Company Serbia, Danfoss, UTC Aerospace Systems, Siemens, Alstom, University of Edinburgh, ABB итд.

Треба посебно истаћи да је лепеза знања коју студенти електроенергетике стекну на Електронском факултету у Нишу таква да омогућава будућим инжењерима избор области рада према склоностима и жељама.Проф. др. Небојша Митровић (2010):

ЕЕ - Зашто је добро студирати енергетику?

Шта студирати након завршетка средње школе је основно питање које се сами себи постављају млади који желе да наставе свој образовање. Одговор није ни мало једноставан и зависи од много фактора. Најчешћа питања су: да ли ћу успети да завршим студије, која знања добијам у току студија, да ли је то знање актуелно, које су перспективе, могућности запошљавања итд. Природно је да сваки млади човек сам себи поставља оваква питања те је и одлука о избору своје будуће професије јако тешка и неизвесна. Једно је сигурно, да све што је у вези са енергијом јесте актуелно а самим тим и перспективно. Значај енергије у било ком облику јесте и биће од велике важности за развој читавог друштва невезано за временски период у коме живимо. Одговор на сва постављена питања даје енергетика (читај електроенергетика) која неминовно омогућује ширину, креативност и слободу у раду, пружајући вам огромне могућности али и обавезе.

ЕЕ -Шта је то што препоручује Ваш факултет за студирање енергетике?

На Електронском факултету у Нишу постоји акредитован студијски програм под називим Електротехника и рачунарство. Један од модула који се изучава у оквиру овог студијског преграма јесте Електроенергетика. Након завршене прве године студија која је заједничка за све модуле, студент бира један од модула односно усмерења за које жели да се специјализује. За модул Електроенергетика карактеристично је то што студент кроз изборне предмете бира уже стручне области које жели да изучава и за које има афинитета. Две линије усмерења се могу препознати и то: електричне мреже и постројења и електричне машине и погони . Обавезни предмети су ти који ће пружити сва неопходна знања која треба да има инжењер електроенергетике. Исправност примењеног концепта студија потвђује интересовање и број уписаних студената електроенергетике који су данас најбројнији на Електронском факултету. О наставном процесу се брине Катедра за енергетику. Професионални однос према послу професора и асистената са ове катедре су свакако допринели популаризацији ове области на Електронском факултету. Мултидисциплинарност савремене енергетике која се огледа кроз прожимање наставних садржаја са системима аутоматског управљања, енергетске електронике и рачунарске технике је још нешто што иде у прилог нашим студентима.

ЕЕ-Колико су практични проблеми заступљени у току студирања на енергетици?

Са поносом могу да кажем да студинти стичу практично применљива знања из енергетике. Лабораторијске вежбе из: мерења у електроенергетици, електричних машина, електроенергетских постројења, технике заштите, електромоторних погона, електричних инсталација пружају добру основу за решавање практичних проблема које очекују будуће младе инжењере енергетике. Наравно да увек може више и боље али то је циљ који увек пред нама и коме тежимо да би што боље и ефикасније едуковали наше студенте.

ЕЕ - Да ли је тешко завршити енергетику?

Дефинитвно, није тешко завршити енергетику. Поновљам, Енергетика омогућује ширину, креативност и слободу у раду, пружајући вам огромне могућности али и обавезе. Не смемо се плашити обавеза ако их благовремено извршавамо. Дакле, редовно обављање предвиђених активности са великом извесношћу доводи до успеха на обострано задовољство студената и професора, што је и заједнички циљ.

ЕЕ - Каква је перспектива колега које заврше енергетику?

Подручје рада за које се оспособљавају инжењери који се образују по овом студијском програму обухвата:
- пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима);
- планирање, пројектовање, реализација, одржавање и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, градских трансформаторских станица, дистрибутивних надземних и кабловских мрежа;
- пројектовање и одржавање електромоторних погона и постројења, регулисаних погона, електричних машина, енергетских полупроводничких претварача, електричних склопних апарата.
Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас омогућавају овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши инжењери су способни за тимски, али и самостални рад како у земљи тако и у иностранству.

Презентација Енергетика ЕФ Ниш