elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

Проф. др. Лука Стрезоски (2021):

EE: Зашто је добро студирати енергетику?
Електроенергетика је у овом моменту једна од најинтересантнијих грана енергетике, с обзиром да се тренутно дешавају огромне промене у самој парадигми електроенергетских система, преласком у еру производње електричне енергије из велике количине обновљивих извора, електрификацијом аутомобилске индустрије, као и развојем економски исплативих складишта енергије. Самим тим, будући инжињери електроенергетике радиће у једном врло интересантном и динамичном окружењу, и биће цењени стручњаци широм света.

EE: Шта је то што препоручује Ваш факултет за студирање енергетике?
Факултет техничких наука, и Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство имају дугу традицију развоја инжињера електроенергетике, препознатих у целом свету. Наши студенти имају прилику да већ од нижих година раде практичне ствари, сарађују са привредом кроз разне облике стипендирања, и упознају се са реалним светом и проблемима кроз све нивое студија, као и да се потпуно обуче у решавању ових проблема.

EE: Колико су практични проблеми заступљени у току студирања на енергетици?
Изузетно су заступљени, кроз сарадњу наше Катедре са неким од најуспешнијих компанија у свету електроенергетике, и обезбеђивању стручне праксе и разних облика стипендирања наших студената.

EE: Да ли је тешко завршити енергетику?
Ништа што је вредно није лако, па тако ни завршити електроенергетику, али треба увек имати на уму да када се влада знањем електроенергетике, стабилна будућност је обезбеђена.

EE: Каква је перспектива колега које заврше енергетику?
Нашим студентима је обезбеђена заиста светла будућност, с обзиром да када заврше наш факултет и стекну неопходно знање електроенергетике, могу да бирају компанију, посао и ужу област којом ће се бавити. Већ током студирања, нашим студентима су обезбеђене стручне праксе у разним компанијама, па већ тада могу да се пронађу и усмере у заиста широкој лепези ужих области електроенергетике.

Проф. др. Борис Думнић (2021):

EE: Зашто је добро студирати енергетику?
Електронергетика представља мултидисциплинарну област, која је од виталног значаја за друштво, без које је егзистенција савременог човека готово незамислива. Студирати електроенергетику подразумева доста уложеног времена за савладавање теоријских и практичних проблема који се стављају пред студенте, што само по себи представља велики изазов. Након завршетка студија студенти лако долазе до запослења у компанијама које се баве различитим делатностима у области електроенергетике. Све наведено указује на то да је веома перспективно студирати енергетику.

EE: Шта је то што препоручује Ваш факултет за студирање енергетике?
Студијски модул Електроенергетика прати савремене наставне програме обезбеђујући квалитет који је усклађен са светским стандардима. Научни резултати наставног особља су још један показатељ да је наставно особље факултета стручно и компетентно да пружи одговарајуће образовање у области електроенергетике.

EE: Колико су практични проблеми заступљени у току студирања на енергетици?
Сарадња са различитим привредним субјектима, учествовање на националним и међународним пројектима омогућава да наставно особље стекне важна искуства у вези проблема струке. Стечено знање се потом преноси студентима који на тај начин усавршавају своја практична знања. Потребно је нагласити да се на првим годинама студија посвећује пажња стицању теоријског знања, које је даље неопходно за рад у лабораторијама, где студенти имају прилику да решавају практичне проблеме. Такође, на последњим годинама студија већина предмета акредитована је на начин да се поред предавања и аудиторних вежби одржавају и лабораторијске вежбе, што је то од изузетне важности.

EE: Да ли је тешко завршити енергетику?
Било које студије захтевају напоран рад, организованост и упорност, па тако и студије Електронергетике. Уз рад са висококвалификованим наставним особљем и добро опремљеним лабораторијама, сваки студент има могућност стицања знања и вештина радећи на изазовним пројектима. Успешност у току студирања је превенствено одраз залагања и рада студената.

EE: Каква је перспектива колега које заврше енергетику?
На катедри за Енергетску електронику и претвараче, као и на другим катедрама Департама за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултета техничких наука у Новом Саду, подстиче се сарадња са различитим привредним субјектима из области од интереса, као и реализација заједничких пројеката. Сматрамо да је ово важан облик ангажмана за сваког наставника и сарадника јер представлја прави пут за стицање нових и проверу актуелности и примењивости постојећих знања. На основу успешне сарадње са различитим привредним субјектима, одређени број наших студената сваке године остварује могућност за стицање стипендије, обављање стручне праксе у компанијама, стручна усавршавања и сл. Једна од важних карактеристика студирања на студијским модулима и та да велики број наших студената свој радни ангажман заснива практично одмах по завршетку студија, а неретко и већ током студија, посебно уколико говоримо о МАС и МСС нивоима студија. Наши студенти врло брзо проналазе запослење, како у нашој землји, тако и у иностранству. Спектар компанија је заиста широк и покрива, како велике компаније, тако и мала и средња предузећа, као и образовне институције.

Проф. др. Драган Поповић и Проф. др. Душко Бекут (2010):

Савремени инжењер електроенергетских система је данас:
1. експерт за ЕЕС
2. експерт за софтвер
3. апсолутно дефицитаран и потребан кадар
Катедра за Електроенергетику нуди:
1. Нови наставни план и менторски рад, рад са најсавременијим технологијама
2. Стипендирање и пракса у иностранству
3. Запосљавање у тренутно најперспективнијој компанији у Србији
4. Сарадња са универзитетима у иностранству ( MIT, CMU у УСА)
5. Рад на међународним пројектима

dr. др. Дарко Марчетић и др. Ђура Орос(2010) :

Електроенергетика је област која се данас у време енергетске кризе нагло развија. У ову област се интензивно инвестира а тржишту рада је неопходан стручан и квалитетан кадар. Глобално тржиште али и друштво у целини пред електроенергетику поставља све оштрије захтеве по питању квалитета испоруке, али и начина коришћења испоручене електричне енергије. Кључ даљег развија области је у оптималном управљању енергијом, за које је неопходан нови паметан софтwаре на нивоу ЕЕС , али једнако важно и нови софтwаре и хардwаре за управљање преносом енергије употребом енергетских претварача. Данас је потребан потпуно нови приступ управљању обновљивим али и конвенционалним изворима електричне енергије, али и много квалитетнији начин коришћења електричне енергије. Електроенергетика дакле у потпуности мења карактер, постаје мултидисциплинарна и прихвата све модерне технологије које јој могу помоћи у остварењу циља.
Катедра за Енергетску електронику и претвараче на ФТН Нови Сад је одавно препознала тренд модернизације електроенергетике и тржишту рада нуди одговарајући кадар. Студентима смера Електроенергетика-Енергетска електроника и електичне машине се поред базичних знања електроенергетике (основе електроенергетике, електричне машине, енергетска електроника, разводна постројења, квалитет електричне енергије, електричне инсталације), нуди за електроенергетику данас потребна знања из области управљања (Matlab, LabView, лабораторијски прототипи), области дигиталне електронике (управљање претварачима енергије помоћу PC али и самосталних PLC, микропроцесора и DSPП), области комуникација (основни принципи преноса информација у електроенергетици, протоколи типа PROFIBUS, Ethernet, Internet ..), области мерења квалитета електричне енергије, итд. На катедри је препозната и потреба за практичним знањима студената електроенергетике и основано је пет модерних лабораторија са најсавременијом опремом : лабораторије за енергетску електронику, испитивање електричних машина, примену микропроцесора, обновљиве и дистрибуиране изворе електричне енергије и квалитет електричне енергије.
По нашем мишљењу само електроенергетичар који разуме остале области електротехнике има шансе да се самостално пласира на тржишту рада, како у нашој земљи тако и у свету. Са једне стране, у Србији се данас на тржишту рада отвара велики број малих компанија, које од малог броја инжињера којима располаже траже покривање великог броја области. Што се тиче великих компанија, како у земљи тако и у свету, предност наших студента електроенергетике је управо у томе што нису специјализовани само за једну област него су оспособљени да решавају проблеме са свих аспеката и зато брзо постају главни инжињери или менаџери и успешно напредују у компанији.