elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

11 Maj 2022 - blic - I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA

Biogas je mešavina različitih gasova koja nastaje prirodnim procesom biodigestije (tj. razlaganjem) organske materije u uslovima bez kiseonika. Kao i prirodni gas ovaj energent se u najvećoj meri koristi za proizvodnju električne energije. Ova tehnologija svoju praktičnu primenu je dobila još 1911. godine u Birmingemu u Engleskoj i od tada upotreba ovog energenta počinje da se širi, a sa aktuelizacijom problema klimatskih promena on počinje da dobija na posebnom značaju.

Proizvodnja struje biogasom se smatra čistom i obnovljivom,između ostalog jer je sam energent prirodno nastaje. Prednost biogasa je i u tome što za razliku od drugih vrsta energenata, u procesu njegovog stvaranja se ne troši dodatna energija. U suštini organske materije koje se koriste u proizvodnji ovog gasa, (npr. stajnjak, kukuruzovina, taloga od biljnih ulja, otpadna hrana…) su te koje su obnovljive tj. stalno dostupne.Kako tačno nastaje biogas?

U sklopu elekrana na biogas, nalaze se velika anaerobna postrojenja, u kojima je temperatura konstantna i u njima se taloži pomenuta organska materija. U suštini ovaj process razgradnje se dešava i u prirodnim okolnostima, s’tim što svi gasovi nastali od razlaganja materije završe u atmosferi. Velika postrojenja u kojima je kiseonik odsutan su tu kako bi uhvatila metan, ugljendioksid i druge gasove. Tako ova postrojenja i u ovom proizvodnom koraku utiču na smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Kako nastaje struja od biogasa?

Drugi deo jedne elektrane na biogas čine sistemi za konverziju biogasa u električnu energiju korišćenjem npr. motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili gasnih turbine. Takođe, sam gas može i da se koristi i za proizvodnju dugih oblika energije kao što je toplotna. Nusproizvod ovog procesa je stvaranje obogaćenog organskog digestata, koji se može koristiti kao zamena za hemijska đubriva.

Na samom kraju proizvodnog procesa, ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte je drastično smanjeno, pa se često biogas uzima kao zamena za druga, fosilna, goriva. Takođe, kako se sirovine koje bi inače bile bačene koriste, proizvodnja struje na biogas i proizvodnja samog gasa su u svojoj suštini bazirani na osnovnim principima cirkularne ekonomije, te se pored smanjenja efekta staklene bašte smanjuje I količina ukupnog otpada koji proizvodimo.

Ekonomske prednosti

Pored pomenutih benefita za očuvanje životne sredine, proizvodnja struje u elektranama na biogas ima i niz ekonomskih benefita. Prvenstveno su troškovi proizvodnje električne energije od biogasa niski, te je struja jeftinija što pogoduje siromašnijem delu društva. Pored toga, kako se u procesu dobija i toplotna energija te se njenom upotrebom i tu štedi.

S` obzirom da je nusproizvod đubrivo koje se prodaje po nižim cenama od hemijskog, jedna od posledica su i potencijalno bolji i ekonomičniji usevi, kao i poboljšanje kvaliteta zemljišta.

Kako se ove elektrane grade u ruralnim sredinama zbog dostupnosti sirovina, sa njihovim otvaranjem otvara se I značajan broj radnih mesta za stanovništvo koje živi u okolini.

Na kraju krajeva, kako ova tehnologija doprinosi opštem smanjenju gasova sa staklenom baštom, i zagađenja otpadom, upotrebom struje dobijene iz biogasa u izvesnom smislu eliminišemo i troškove ulaganja u eksternalije.


VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

11 Maj 2022 blic
I ČIST VAZDUH I JEFTINA STRUJA
10 Maj 2022 ekapija, biznis
Energetska tranzicija skup, ali neminovan i isplativ proces
19 Jan 2022 radiostoplus
Srbija mora u energetsku tranziciju
23 Avg 2021 ekapija
Green technology first ulaže 12 mil EUR u gradnju 4 biogasne elektrane u Šapcu
19 Jul 2021 danas
Solarni paneli uz subvenciju države isplativi velikim potrošačima
10 Jul 2021 n1
Otvoreno biogasno postrojenje u Vrbasu
26 Apr 2021 ekapija
U Bašaidu će se graditi biogasno postrojenje
4 Apr 2021 novaekonomija
Otkup struje iz obnovljivih izvora uskoro zakonska obaveza
3 Mar 2021 danas
Cene zelenih kilovata i dalje mogu biti veće od tržišnih