elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

27.12.2023 - Chemgineering International BG
Inženjer za elektroenergetske instalacije

23.12.2023 - Takenaka Europe Beograd
Electrical Engineer

12.12.2023 - Comel Beograd
Inženjer prodaje

09.12.2023 - Stroj Engineering Beograd
Inženjer u odeljenju za kalkulaciju elektro radova (više izvršilaca)

06.12.2023 - Nidec Electric Motor Novi Sad
Engineering Manager

06.12.2023 - Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za sistemske usluge i analizu rada regulacionog bloka, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema

06.12.2023 - Elektromreža NS.KS,BO,VA,BG
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 3449 poslovaWeb Analytics

07.10.2023 - Elektromreža Srbije Beograd - Inženjer za visokonaponske vodove

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za visokonaponske vodove

Инжењер за високонапонскe водове
Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената преносног система

Од вас се очекује да:
Излазите на терен и асистиратe приликом снимања и анализирања стања код хаварија високонапонских водова;
Анализирате стања високонапонских водова на основу извештаја о одржавању и погонских догађаја;
Обрађујете услове и сагласности за изградњу и озакоњење објеката у близини високонапонских водова и израду урбанистичких и осталих просторних планова;
Учествујете у изради техничке спецификације и вршењу интерно техничке контроле пројектне документације у једноставнијим пројектима одржавања;
Учествујете у спровођењу интерних техничких прегледа и стављању у погон нових и реконструисаних високонапонских водова;
Асистирате приликом снимања високонапонских водова специјалистичком опремом;
Учествујете у раду комисије за категоризацију, расход и отуђење демонтиране опреме;
Прикупљате и обједињујете потребе за опремом за високонапонске водове, материјалом и деловима од стране регионалних центара одржавања и учествујете у припреми тендерске документације;
Учествујете у пријемним и функционалним испитивањима опреме (FAT и SAT);
Учествујете у раду Комисија за израду техничке регулативе;
Учествујете у имплементацији нових типова опреме и испитних метода;
Учествујете у изради делова Годишњег извештаја и основне техничке документације;
Учествујете у ажурирању корисничке базе података о високонапонским водовима;
Учествујете у изради извештаја из области делокруга рада службе;
Учествујете у прорачуну и провери параметара високонапонских водова за потребе ЕМС АД- учествује у унапређењу и развоју нових технологија на високонапонским водовима;

A поседујете:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике - енергетика
Знање из MS Office – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво
* Претходно радно искуство није потребно

Будући посао нуди вам:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију
Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

06.12.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za sistemske usluge i analizu rada regulacionog bloka, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema
06.12.2023 Elektromreža NS.KS,BO,VA,BG
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC
31.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Vodeći inženjer za planiranje i praćenje realizacije investicionog plana, Stručnjak za tehničko-tehnološki razvoj i investicioni plan, Glavni inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem
31.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Rukovodilac projekata priključenja, Ekspert za kapitalne investicione projekte i projekte priključenja, Glavni inženjer za izradu sistemskih studija
07.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za visokonaponske vodove
06.10.2023 ElektromrežaSrbije KŠ,VA,BO,NS
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC
05.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za SCADA/EMS sisteme RDC
04.10.2023 Elektromreža Srbije Novi Sad
Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja
04.10.2023 Elektromreža Srbije Bor
Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika