elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

24.07.2024 - RCM Technologies Beograd
Engineering Manager

24.07.2024 - China Shandong Beograd
Electrical Engineer with license 450

05.08.2024. - Fluks Uzice
Rukovodilac elektro službe servisa

07.08.2024 - Azimut Electric Beograd
Elektroinženjer - solarne elektrane

23.07.2024 - Global Substation Solutions BG
Odgovorni projektant za dalekovode,Odgovorni projektant - elektro (primarno i sekundarno),

23.07.2024 - NIS Pančevo
Inženjer za održavanje PLC/DCS/SCADA sistema

23.07.2024 - Institut Global Ecology NS
Inženjer elektrotehnike

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 3690 poslova
Web Analytics

05.10.2023 - Elektromreža Srbije Beograd - Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za SCADA/EMS sisteme RDC

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces

Инжењер за балансни механизам и унутардневни процес
у оквиру Секторa Национални диспечерски центар, Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Од вас се очекује да:
Пратите рад апликација и процеса који су у домену рада службе;
Пратите понашање учесника на балансном тржишту електричне енергије у унутардневном процесу;
Пратите рад и креирате извештаје везане за балансни механизам и измене планова рада у унутардневном процесу;
Прикупљате и обрађујете податке за потребе службе везане за балансно тржиште електричне енергије и унутардневни процес;
Пратите кључне параметре и креирате извештаје из домена рада службе;
Учествујете у изради интерних документа и процедура везаних за спровођења балансног механизма, доделе права на коришћење додељених прекограничних капацитета у унутардневном процесу, размени хаваријске енергије и изменама планова рада у унутардневном процесу;
Пратите и поступате у складу са важећим законским и подзаконским прописима из своје надлежности и важећим интерним актима ЕМС АД;
Идeнтификуjeте ризикe из oблaсти рaдa, oбaвљaте aктивнoсти и спрoвoдите дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa;

A поседујете:
Висока стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, из области Електротехнике - енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
* Претходно радно искуство није потребно

Будући посао нуди вам:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију
Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC

Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ
у оквиру Националног диспечерског центра (НДЦ) Дирекције за управљање преносним системом, са местом рада у Београду

Од вас се очекује да:
Пратите рад преносног система и СММ блока (контролни блок Србија – Црна Гора – С. Македонија)
Вршите промену топологије преносне мреже – издавање налога за манипулације
Обезбеђујете услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и издајете документе за рад
Учествујете у активностима регулације напона
Управљате производњом и регулацијом фреквенције и снаге размене
Одржавате параметре система у нормалним границама приликом стабилног рада, али и у условима поремећаја
Санирате поремећаје и кварове у мрежи
Анализирате рад ЕЕС употребом софтверских апликација и SCADA/EMS система
Пратите и протоколишете унутардневни процес на тржишту електричне енергије
Идeнтификуjeте ризикe из oблaсти рaдa, као и да oбaвљaте aктивнoсти и спрoвoдите дeфинисaнe мeрe зa смaњeњe идeнтификoвaних ризикa
Радите у сменама
Волите да радите у тиму
Поседујете добре комуникационе вештине
Стално учите и усавршавате се

A поседујете:
Високу стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
* Претходно радно искуство није потребно

Будући посао нуди вам:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију
Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema

Инжењер за планирање рада преносног система
Управљање и тржиште, Дирекција за управљање преносним системом, Сектор за планирање и анализу рада преносног система, Служба за планирање рада преносног система

Од вас се очекује да:
Израђујете моделе преносног система и архивирате их у складу са ENTSO-E оперативним приручником;
Израђујете анализе сигурности и водите статистику испуњености критеријума сигурности N-1;
Вршите снимање тренутног стања ЕЕС;
Израђујете прогнозу потрошње преносног система;
Проверавате усклађеност производње и потрошње у циљу поузданог рада система;
Вршите прорачунавања листе опсервабилности са суседним ТСО-овима;
Ажурирате податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходних за планирање рада система;
Учествујете у оперативном планирању на ENTSO-E нивоу/ рад на специјализованој ENTSO-E платформи;
Учествујете у изради прогнозе производње из обновљивих извора;
Учествујете у прорачуну адекватности преносног система;
Пратите и поступате у складу са важећим законским и подзаконским прописима из своје надлежности и важећим интерним актима ЕМС АД;
Идeнтификуjeте ризикe из oблaсти рaдa;

A поседујете:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, Електротехника - енергетика
Знање из MS Office – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
* Претходно радно искуство није потребно

Будући посао нуди вам:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију
Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.Inženjer za SCADA/EMS sisteme RDC

Инжењер за SCADA/EMS системе РДЦ
у оквиру Центра за оперативне технологије центара управљања, Сектора за оперативне технологије РДЦ, Службе за SCADA/EMS системе РДЦ, са местом рада у Београду

Од вас се очекује да:
асистирате и спроводите интерни и екстерни развој и унапређења, пројектовање, инсталирање, тестирање база података и SCADA/EМS апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центра;
учествујете у моделовању електроенергетског система Србије и екстерних зона опсервабилности;
спроводите послове на имплементацији, проширивању и модификацији SCADA/EМS система у РДЦ;
моделујете базу података, креирате и модификујете кориснички интерфејс за нове објекте;
учествујете у надзору и контроли функционалности SCADA/EМS система и расположивости информација које се преносе у РДЦ;
спроводите послове администрације SCADA/EМS система, администрације и креирања архивских извештаја;
припремате подлоге за израду техничког дела тендерске документације, предлажете покретање набавке, учествујете у раду комисија за набавку и пратите реализацију уговора за које сте одговорни;
асистирате и спроводите интервентно одржавање SCADA/EМS системa и апликација за управљање електроенергетским преносним системом регионалних диспечерских центара;
ургентно реагујете у случају поремећаја рада система;
учествујете у управљању променама, инцидентима и подршци корисницима SCADA/EМS система у РДЦ;
учествујете у пријемним испитивањима код испоручиоца (FAT), функционалним испитивањима у РДЦ (SAT) и пуштање у рад SCADA/EМS система и енергетских апликација.

A поседујете:
Високу стручну спрему – академске студије, мин. 240 ESPB бодова, област Електротехнике или информационо-комуникационих технологија
Знање из MS Office – средњи ниво
Знање из енглеског језика – средњи ниво
* Претходно радно искуство није потребно

Будући посао нуди вам:
Подршку ментора
Могућност учења од најбољих стручњака
Могућност професионалног развоја и напредовања
Стручна усавршавања
Превентивне лекарске прегледе
Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију
Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.


Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

08.03.2024 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Samostalni inženjer za izradu sistemskih studija
23.12.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za SCADA/EMS sisteme RDC, Samostalni inženjer za kapitalne investicione projekte, Inženjer za kapitalne investicione projekte
06.12.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za sistemske usluge i analizu rada regulacionog bloka, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema
06.12.2023 Elektromreža NS.KS,BO,VA,BG
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC
31.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Vodeći inženjer za planiranje i praćenje realizacije investicionog plana, Stručnjak za tehničko-tehnološki razvoj i investicioni plan, Glavni inženjer za analizu uticaja na prenosni sistem
31.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Rukovodilac projekata priključenja, Ekspert za kapitalne investicione projekte i projekte priključenja, Glavni inženjer za izradu sistemskih studija
07.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za visokonaponske vodove
06.10.2023 ElektromrežaSrbije KŠ,VA,BO,NS
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer RDC
05.10.2023 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za balansni mehanizam i unutardnevni proces, Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC, Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za SCADA/EMS sisteme RDC

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika