elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

24.07.2024 - RCM Technologies Beograd
Engineering Manager

24.07.2024 - China Shandong Beograd
Electrical Engineer with license 450

05.08.2024. - Fluks Uzice
Rukovodilac elektro službe servisa

07.08.2024 - Azimut Electric Beograd
Elektroinženjer - solarne elektrane

23.07.2024 - Global Substation Solutions BG
Odgovorni projektant za dalekovode,Odgovorni projektant - elektro (primarno i sekundarno),

23.07.2024 - NIS Pančevo
Inženjer za održavanje PLC/DCS/SCADA sistema

23.07.2024 - Institut Global Ecology NS
Inženjer elektrotehnike

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 3690 poslova
Web Analytics

07.10.2023 - Elektroprivreda Srbije Beograd - Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)

Elektroprivreda Srbije Beograd

Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (pripravničko radno mesto)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ЗА 6 (ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА НА РАДНОМ МЕСТУ :
ИНЖЕЊЕР ЗА РЕПЛАНИРАЊЕ И ОПЕРАТИВНО ЕНЕРГЕТСКО УПРАВЉАЊЕ - ДИСПЕЧЕР
(приправничко радно место)

у Сектору за диспечерско планирање и управљање производњом
Послови управљања електроенергетским портфељем

ОПИС ПОСЛА:
Учествује у изради реплана производње и потрошње купаца;
Учествује у оперативном управљању производњом (диспечер производње) давањем налога балансним ентитетима;
Прикупља податке о котама, дотоцима и протоцима на профилима хидроелектрана;
Прикупља сатне податке о оствареној производњи на прагу електрана;
Евидентира нерасположивости производних капацитета;
Води диспечерски дневник;
Припрема јутарњи извештај о раду производних капацитета, оствареној потрошњи и оствареним енергетским трансакцијама ЕПС Групе за претходни дан.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:
Завршене мастер академске студије или завршене основне академске студије 240 ЕСПБ и мастер студије у току, електро струка, смер/одсек енергетика;
Знање енглеског језика – средњи ниво;
Није потребно радно искуство.

Радно место предвиђа рад у сменама.
Место рада: Београд

Радни однос се заснива на одређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом на ЕПС обрасцу (https://www.eps.rs/cir/SiteAssets/Pages/praksa/CV%20obrazac%20EPS.docx) и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама) се достављају на адресу ljudski.resursi@eps.rs до 07.10.2023. године.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

13.03.2024 Elektroprivreda Srbije Beograd
Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer(3), Stručni saradnik za kratkoročnu trgovinu - spot trgovac električnom energijom(3)
07.10.2023 Elektroprivreda Srbije Beograd
Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)
13.10.2022 Telegroup Beograd, Novi Sad
Odgovorni izvođač radova
02.11.2021 Elektroprivreda Srbije Beograd
Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)
18.03.2020 EPS Obrenovac
Vodeći nadzorni inženjer za elektroenergetske sisteme i postrojenja,Vodeći nadzorni inženjer za kontrolu,upravljanje i zaštitu (2),Inženjer izvršenja za elektro energetska postrojenja,Koordinator za projektovanje i izvođenje radova
18.03.2020 EPS Svilajnac
Sistem inženjer 1
19.9.2018 ЕПС В. Црљени
МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР
19.9.2018 ЕПС Костолац
ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР (3)
19.9.2018 ЕПС Кладово
ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОИЗВОДЊУ

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika