elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE < PRETHODNA E SLEDEĆA >

05.11.2021 - Krip Inženjering Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike

03.11.2021 - Elektromreža Srbije Beograd
Vodeći inženjer za projekte priključenja

02.11.2021 - Elektroprivreda Srbije Beograd
Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)

31.10.2021 - Elektromontaža Bgd,Kraljevo
Rukovodilac službe za upravljanje projektima u elektroenergetici

14.11.2021 - Chemgineering Beograd
Engineer for Electrical Systems

30.10.2021 - Konstruktor Konsalting Bgd
Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija

29.10.2021 - CETIN Beograd
Electrical installation Design Engineer

< PRETHODNA EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 8 do 14 od ukupno 2464 poslovaWeb Analytics

16.10.2021 - RZD International Beograd - Inženjer elektroenergetike

RZD International d.o.o. ogranak Beograd

Inženjer elektroenergetike

Опис радног места:
Организује и спроводи електромонтажне радове на мрежама са напоном до 35 KV, спољашњој расвети железничких станица, трафо-станица, дистрибутивним пунктовима, унутрашњим мрежама зграда.
У случају потребе доноси одлуке у току пројектних радова, монтаже и подешавања опреме о измени појединих пројектних решења, замени и/или модернизацији чворишта и опреме инсталација за снабдевање електричном енергијом.
Врши технички надзор над извођењем грађевинско – монтажних радова. Учествује у пријему завршених грађевинско – монтажних радова и објеката, састављању техничке документације. Учествује у раду комисије за пријем грађевинских објеката и њихову предају на употребу.
Контролише извођење планова градње, усклађеност обима, рокова и квалитета грађевинских радова, квалитета коришћених материјала, елемената, конструкција у складу са грађевинским нормативима и прописима, стандардима, техничким условима и профилним железничким инструкцијама.
Припрема термин-плана извођења радова и контролише њихово извршење, усклађује их са Наручиоцем и подизвођачима.
Припрема спецификације обима радова и предмера и предрачуна, усклађује их са Наручиоцем и Подизвођачима.
Проверава објекте изградње железничке инфраструктуре

Потребна квалификација и други услови:
Високостручно техничко образовање.
Радно искуство: на инжењерско-техничком радном месту у области текућег одржавања, ремонта или производње погонских енергетских уређаја (високи и/или ниски напон) – најмање 7 година.
Обавезно поседовање лиценце 450, пожељна лиценца 451.

Додатни услови:
Познавање законодавних и нормативно-правних аката, прописа и методолошких материјала у вези са изградњом, реконструкцијом и текућим одржавањем мрежа напона до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица, громобранске заштите.
Познавање технолошких процеса за све врсте ремонта мрежа напона до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица.
Познавање основних захтева у вези са техничком документацијом, материјалима и резервним деловима за мреже са напоном до 35 KV, трафо-станица, унутрашње опреме зграда, спољашње расвете железничких станица.
Познавање важећих правила за рад железничке инфраструктуре, националних стандарда, европских норми и техничких спецификација за електричне мреже напона до 35 KV, трансформаторске подстанице, мреже унутрашње електричне опреме зграда, спољашње расвете железничких станица, громобранске заштите.
Познавање процедуре пријема у рад електричних мрежа напона до 35 KV, трансформаторских станица, мрежа унутрашње електричне опреме зграда, мрежа спољашње расвете железничких станица након поправки, грађевинских радова.

Услови:
Пријава у складу са Законом о раду РС.
Полиса добровољног здравственог осигурања.
Зарада се договара са успешним кандидатом.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

16.10.2021 RZD International Beograd
Inženjer elektroenergetike
9.11.2016 RZD International Beograd
Inženjer elektroenergetike operativnog odeljenja