elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

14.08.2021 - RedStorck Solutions Belgrade
Software Engineer

25.08.2021 - El-Ex Garant Beograd
Diplomirani elektroinženjer

28.08.2021 - West Balkans Machinery Bgd
Inženjer za prodaju i tehničku podršku dizel električnih agregata i kogenerativnih postrojenja

06.09.2021 - Razvodni ormani doo Novi Sad
Elektricar

11.08.2021 - Black Horse Sombor
Stručni saradnik - Inženjer elektrotehnike

22.08.2021 - Elixir Zorka Šabac
Inženjer Elektro održavanja (više izvršilaca)

22.08.2021 - Tesla sistemi Beograd
Elektro projektant

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2348 poslovaWeb Analytics

01.07.2021 - Elektromreža Srbije Beograd - Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja,

Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova

Инжењер за одржавање високонапонских водова
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система
са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Асистираш приликом израде предлога плана одржавања и искључења
Асистираш приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским водовима
Прикупљаш и асистираш у обради и анализи информација о погонским догађајима
Прикупљаш документацију за потребну за издавање сагласности и техничких услова
Асистираш при изради пројектних задатака и ИТК за пројекте инвестиционог одржавања
Учествујеш у интерно-технчким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената ЕЕ система
Израђујеш потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Учествујеш у фабричким и пријемним испитивањима опреме за високонапонске водове и мерењу отпора уземљења стубова далековода

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике - енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za lokalno upravljanje

Инжењер за локално управљање
у оквиру Дирекције за техничку подршку преносном систему
са местом рада у Београду

Од тебе се очекује да:
Пружаш техничку подршку организационим целинама за локално управљање, другим организационим целинама ЕМС АД, у вези са локалним управљањем и деликругом рада службе, као и трећим лицима
Асистираш у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система локалног управљања
Израђујеш технички део тендерске документације и учествујеш у раду комисија за јавне набавке
Учествујеш у раду на изради интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање, извођење и одржавање из области деловања
Учествујеш у изради листа сигнала и конфигурацији система локалног управљања
Учествујеш у изради припадајућих делова пројектних задатака за потребе ЕМС АД у вези са системима локалног управљања
Ажурираш asset базе техничких података опреме за системе локалног управљања
Асистираш у прегледу и интерној ревизији пројектно-техничке документације
Асистираш у изради делове протокола и спроводиш једноставније радне задатке приликом пријемних испитивања код испоручиоца опреме за локално управљање (ФАТ)
Учествујеш у имплементацији радних параметара и листи сигнала за уређаје локалног управљања у објектима ЕМС АД, трећих лица и суседних оператора
Асистираш у изради и спроводиш једноставније радне задатке за прво пуштање система локалног управљања у рад ( САТ) у новим и реконструисаним објектима
Асистираш и спроводиш једноставније радне задатке у постројењима ЕМС АД и трећих лица, на периодичном и постхаваријском испитивању опреме, састављању извештаја о стању опреме
Вршиш анализу погонских догађаја, пратиш рад опреме, предлажеш превентивне мере и израђујеш статистичке извештаја о раду уређаја локалног управљања
Асистираш у спровођењу пројеката у лабораторији за РЗУ у складу са планом пројекта и задацима који су му додељени

А поседујеш:
Високу стручну спрему - мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави нам CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja

Инжењер за управљање одржавањем високонапонских постројења
у оквиру Дирекције за одржавање преносног система, са местом рада у Београду

Уколико желиш да:
Асистираш приликом израде предлога плана одржавања и искључења и подносиш захтеве за искључење
Израђујеш налоге за обављање послова
Излазиш на терен и асистираш приликом снимања и анализирања стања код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака, отказа или кварова на високонапонским постројењима
Прикупљаш и асистираш у обради и анализи информација о погонским догађајима
Анализираш стање елемената високонапонске опреме и сопствене потрошње на основу извештаја о одржавању, извештаја о прегледу постројења, погонских догађаја и инспекцијских налога
Асистираш приликом спровођења интерне техничке контроле (ИТК) пројектне документације
Асистираш приликом израде извештаја о одржавању и ажурирању базе података
Асистираш при изради пројектних задатака и интерне техничке контроле за инвестиционе пројекте
Учествујеш у интерним техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних елемената електроенергетског система
Организујеш и спроводиш (контролно) термовизијско снимање постројења
Вршиш контролу радова трећих лица
Вршиш прекласификацију демонтиране опреме и израђујеш потребну техничку документацију за демонтирану опрему
Анализираш потребе и предлажеш план набавки у домену високонапонских постројења
Израђујеш технички део конкурсне документације и учествујеш у реализацији набавки за потребе високонапонских постројења
Учествујеш у фабричким и пријемним испитивањима високонапонске опреме и сопствене потрошње

А поседујеш:
Високу стручну спрему, мин. 240 ESPB бодова, област електротехнике – енергетике
Знање из MS Оffice – средњи ниво
Знање из енглеског језика – основни ниво

*Претходно радно искуство није потребно.

Твој будући посао нуди ти:
Подршку ментора Могућност учења од најбољих стручњака у области енергетике Могућност професионалног развоја и напредовања Стручна усавршавања у земљи и иностранству Превентивне лекарске прегледе Коришћење наших објеката за одмор и рекреацију

Уколико желиш да постанеш део нашег тима и испуњаваш све наведене услове, достави CV електронски, путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

01.07.2021 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa
01.07.2021 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja,
01.07.2021 Elektromreža Srbije Valjevo
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa
01.07.2021 Elektromreža Srbije Bor
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer
08.05.2021 Elektromreža Srbije Pančevo
Rukovalac asistent visokonaponskih postrojenja
26.02.2021 Elektromreža Srbije Beograd
Vodeći inženjer za visokonaponsku opremu (2), Inženjer za operativno upravljanje – dispečer NDC (4), Inženjer za planiranje i analizu investicionih planova, Elektro inženjer za gradnju investicionih objekata
26.02.2021 Elektromreža Srbije a.d. Bor
Inženjer za operativno upravljanje – dispečer RDC BOR
20.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za SCADA sisteme NDC, Inženjer za energetske aplikacije u NDC, Samostalni operativni inženjer za bezbednost i zdravlje na radu
05.10.2020 Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržište električne energije