elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


M . Đurić - OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

KNJIGA OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA autora M . Đurić

Knjiga "OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA" treba da pomogne studentima četvrte godine Energetskog odseka da uspešno savladaju predmet "Elektrane i razvodna postrojenja" koji predajem na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ona je pre svega udžbenik, ali može korisno poslužiti inženjerima koji se u praksi bave projektovanjem visokonaponskih elektroenergetskih postrojenja. Knjiga daje osnovne principe za izbor opreme u visokonaponskim razvodnim postrojenjima elektrana i transformatorskih stanica. Proračunu struja kratkih spojeva posvećena je znatna pažnja u ovoj knjizi. U praktičnom radu projektovanje visokonaponskih razvodnih postrojenja nije moguće bez korišćenja standarda, pravilnika, elektrotehničkih priručnika i prospektnog materijala proizvođača opreme i elemenata postrojenja. Ubacivanje tabela sa podacima (za bilo koji element postrojenja) ovakvu knjigu bi učinilo glomaznom a obim podataka koji se u knjizi može dati za praktične svrhe bio bi NEDOVOLJAN. Autor se zato odlučio da u ovoj knjizi ne daje nikakve podatke o realnim elementima postrojenja. Knjiga daje OSNOVNE PRINCIPE projektovanja visokonaponskih postrojenja. Za praktičan rad neophodno je imati i odgovarajuće propise, standarde, preporuke i priručnike. Ovakvim pristupom postignuto je da obim knjige bude relativno mali. Ovo izdanje je PRIPREMNOG karaktera. Rukopis knjige nije potpuno završen ali je ipak objavljen da bi se studentima olakšalo ovladavanje materijom vezanom za visokonaponska postrojenja. Visokonaponska postrojenja nisu laka za savladavanje jer predstavljaju VEOMA HETEROGENU materiju, koja pokriva veliki broj različitih oblasti. Ona sintetizuje mnoge predmete koje su studenti već slušali i položili, ali se pokazalo da nije lako povezati različite oblasti i iz njih izvući one delove koji su vezani za visokonaponska razvodna postrojenja. Naredno izdanje biće prošireno poglavljima o kablovima, prenaposkoj zaštiti i puzdanosti razvodnih postrojenja.

U Beogradu 02.09.2005. Dr Milenko Đurić,red.prof.

Sadržaj knjige "OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA", autor Milenko Đurić, redprof Izdanje "BEOPRES", Beograd, 2005god

1 Struje kratkog spoja 1 do 60
2 Provera elemenata postrojenja na zagrevanje 61 do 67
3 Elektromagnetske sile koje deluju na elemente postrojenja 68 do 75
4 Sabirnice 76 do 102
5 Strujni transformatori 103 do 118
6 Naponski transformatori 119 do 132
7 Energetski transformatori 133 do 151
8 Prekidanje naizmenične struje 152 do 168
9 Aparati za prekidanje struje i električnog kola 169 do 194
10 Izolatori i izolacija u "klasičnim" visokonaponskim postrojenjima 195 do 202
11 Glavne šeme postrojenja 203 do 230
12 Sekundarna kola u postrojenjima 231 do 236
13 Dispozicija opreme u postrojenjima 237 do 257
14 Metalom oklopljena SF6 postrojenja 258 do 271
15 Uzemljenje postrojenja 272 do 295