elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


M. Glavonjić, M. Erić - Priručnik za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija - Inženjersko tehnički priručnik

Autori: Glavonjić M., Erić M.
Godina: 2011
Br.strana: 181
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: kolor

Ovaj priručnik će poslužiti boljem upoznavanju stručne javnosti koja se bavi izgradnjom i održavanjem električnih i gromobranskih instalacija. Priručnik će koristiti i stručnjacima - radnicima koji se bave ispitivanjem električnih instlacija niskog napona kao i gromobrnske instalacije, sa željom d aim se ukaže na nove zahteve koje trebaju ispuniti prilikom obavljanja tako odgovornog posla.

Budući da je ovaj priručnik baziran na postojećim propisima i standardima kao i da je obuhvatio detaljnu analizu primene standarda - norme SRPS IEC 60364-6 primena istoga može doprineti sigurnsoti i pouzdanosti električnih niskonaponskih i gromobranskih instalacija.
Priručnikom su obuhvaćene i obrađene i grmobranske instlacije s apraktičnim primerima pregleda i kontrole ispravnsoti istih, uz korišćenje postojećih propisa pre sve Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog rpažnjenja kao i pratećih standarda koji imaju obavezujuću primenu (SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 1312-1, SRPS N.B4.802, SRPS N.B4.803, SRPS N.B4.810, SRPS N.B4.811 i dr.)
Takodje dati su elementi novih Evropskih standarda iz obalsti gromobranske zaštite i to : IEC 62305-1 do 5, koji će u skoroj budućnosti biti usvojeni kao SRPS standardi , jer su prošli proceduru usvajanja.

Iz sadržaja:

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Cilj i područje primene
Odgovornost
Osnovne definicije
Metodologija pregleda, proveravanja i ispitivanja ispravnosti električnih instalacija
Metodologija pregleda proveravanja i ispitivanja primenjenih mera zaštite od požarne ugroženosti objekta od električne instalacije
Metodologija kontrole izbora i podešenosti zaštitinih uredjaja kao i uredjaja za nadzor
Metodologija rpegleda, proveravaranja i ispitivanja ispravnsoti primenjenih rasklopnih uredjja
Metodologija pregleda, proveravanja i ispitivanja ispravnsoti izbora opreme i mera zaštite prema spoljašnjem uticaju
Metodologija pregleda proveravanja i ispitivanja ispravnosti označavanja neutralnog i zaštitnog provodinika
Metodologija pregleda, proveravanja i ispitivanja prisutnosti postavlejnih šema tablica upozorenja
Metodologijs raspoznavanja strujnih kola, osigurača, sklopki stezaljki i druge opreme
Metodologija pregleda ispravnosti spajanja provodnika
Metodologija pregleda proveravanja i ipitivanja raspoloćivosti prostora za rad i održavanje
Metodologija pregleda proveravanja i isptivanja polaganja provodnika i mehaničke zapštite
Merenja kontrole i rpegledi sistema uzemljenja elektroenergetskih opostrojenja nazivnog napona iznad 1000V
Metode ispitivanja električnih instalacija
Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i zaptitnih provodnika
Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije
Isptiivanje zaštite električnim odvajanjeme strujnih krugova
Ispitivanje lektrične otpornosti zidova i podova
Ispitivanje zaštite automatskim isklučenjem napajanja
Ispitivanje ispravnosti sistema za dopunsko izjednačenje potencijala
Ispitivanje ispravnosti posebnih i dopunskih uslova zaštite od električnog udara
Funkcionalno ispitivanje rasklopnih blokova motornih pogona, komandi zaboravljenih mesta, zašttitnih uredjaja i druge primenjen opreme
Period ponovnih ispitivanja električnih instalacija


ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Uvod
Nivo zaštite
Štapna hvataljka sa kružnim prstenom
Štapna hvataljka sa uredjajem za rano startovanje
Održavanje gromobranskih instalacija
Metodologija kontrole gromobranske instalacije
Medjuanrodni standardi iz oblasti zaštite od atmosferskog pražnjenja
Kako treba proveravati novo izgradjeni gromobranski uzemljivač
Merenje specifične otpornosti tla
Ko može da vrši kontrolu ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija
Sprovodjenje mera bezbednosti i zdravlja na radu prilikom kontrole ispravnosti elektrilčnih i gromobranskih instalacija
Prilozi 1-5

Literatura