elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
HRVATSKA ------------------ termoelektrane--- hidroelektrane--- vetroelektrane--- prenosni sistem---

HRVATSKA

HRVATSKA Elektroprivreda
www.hep.hr

HOPS
www.hops.hr

Proizvodni kapaciteti:

termoelektrane 1248MW
hidroelektrane 1930MW
ukupno 3178MW

vetroelektrane 795MW
Web Analytics

klikom na sliku dobijate uveličanu kartu sistema
Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice, rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli.
Električna energija prenosi se mrežom naponskih razina 400, 220 i 110 kV.

Dalekovodi:

Vodovi [km]
Napon Ukupno
400 kV

1.246,4

220 kV

1.331,1

110 kV

5.180,7

Srednji napon

36,0

Ukupno 7.794,1

Trafo stanice

Transformatorske stanice
Naponska razina Broj MVA
400/x kV 6 4.400
220/x kV 15 3.570
110/x kV

162

5.145

Ukupno 183 13.115