elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2023 EEEEEE Upišite događaj

2023 JUL AVG SEP OKT NOV DEC
2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN

NOV 28-30, 2023 - Beograd, Srbija
Sajam Energetike i Ekologije

NOV 03-05, 2023 - Sapporo, Japan
ICNEA 2023

NOV 06-07, 2023 - Dubai, UAE
Power 2023

NOV 06-09, 2023 - ISGT-LA 2023
San Juan, Puerto Rico

NOV 06-10, 2023 - Marrakech, Morocco
PAC 2023

NOV 07-08, 2023 - Houston, USA
Energy Transition North America 2023

NOV 08-09, 2023 - Wrest Point, Australia
WORLD WIND ENERGY CONFERENCE 2023

NOV 10-12, 2023 - Rome, Italy
ICREC 2023

NOV 13-14, 2023 - Paris, France
EnergyTech 2023

NOV 13-14, 2023 - Los Angeles, USA
SMART GRIDS 2023

NOV 14-15, 2023 - Berlin, Germany
SUBCIF23

NOV 14-15, 2023 - Fort Worth, USA
Transmission & Distribution Conference 2023

NOV 21-24, 2023 - Auckland, New Zealand
IEEE PES ISGT Asia

NOV 23-25, 2023 - Lisbon, Portugal
ISPEE2023


Web Analytics


NOV 28-30, 2023 - Beograd, Srbija
Sajam Energetike i Ekologije

Sajam Energetike i Ekologije
Kada 28-11-2023 - 30-11-2023
Gde Beograd, Srbija

18. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE
19. MEĐUNARODNI SAJAM EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA - ECOFAIR

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.I izlagački i konferencijski segment Sajma energetike uključuju sve tematske podnivoe – od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa.S razlogom nosi odrednicu međunarodne manifestacije, ali akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave.