elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2023 EEEEEE Upišite događaj

2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2024 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUN 10-13, 2024 - Budva, Crna Gora
CIRED Crna Gora

JUN 25-28, 2024 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2024

JUN 02-06, 2024 - Bremen, Germany
ISPSD

JUN 05-06, 2024 - Amsterdam, Netherlands
Go Digital Energy 2024

JUN 05-06, 2024 - Budapest, Hungary
ETCSEE 2024

JUN 10-12, 2024 - Istanbul, Türkiye
EEM24

JUN 11-12, 2024 - Amsterdam, Netherlands
HVDC Power Transmission & Technology 2024

JUN 14-16, 2024 - Warsaw, Poland
PEAE 2024

JUN 14-16, 2024 - Singapore
EREE 2024

JUN 19-20, 2024 - Vienna, Austria
CIRED 2024 Vienna Workshop

JUN 24-26, 2024 - Hong Kong, China
ICoPESA

JUN 24-25, 2024 - Heraklion, Crete
DEMSEE 2024

JUN 24-27, 2024 - Auckland, New Zealand
PMAPS 2024

JUN 28-JUL 01, 2024 - Los Angeles, USA
CEEGE 2024


Web Analytics


JUN 10-13, 2024 - Budva, Crna Gora
CIRED Crna Gora

I CIRED savjetovanje u Crnoj Gori

CIRED Crna Gora, profesionalna i stručna organizacija, posvećena
razmjeni znanja i iskustva u oblasti distribucije električne energije.
Okuplja istaknute stručnjake iz elektrodistributivnih organizacija,
elektrotehničkih fakulteta i instituta iz Crne Gore i regiona.

Ko treba da prisustvuje Savjetovanju?
Menadžeri elektrodistributivnih kompanija
Inženjeri eksperti za određene oblasti distribucije
Korisnici i serviseri energetske i druge opreme za distribuciju
Proizvođači energetske i druge opreme za distribuciju
Proizvođači električne energije iz OIE priključenih na distributivni
sistem
Profesori, istraživači i studenti
Konsultanti i projektanti