elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2020 EEEEEE Upišite događaj

2021 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2021 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUN 22-25, 2021 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2021

JUN 3-4, 2021 - Berlin, Germany
Smart Grid and Future Energy Distribution Summit

JUN 4,11, 2021 - VIRTUAL
INNOGRID

JUN 10-13, 2021 - VIRTUAL
International Conference on Electrical Engineering and Green Energy (CEEGE)

JUN 14-16, 2021 - Dubai, UAE
Middle East Energy

JUN 16-17, 2021 - VIRTUAL
Grid Edge Summit

JUN 20-24, 2021 - VIRTUAL
World Hydrogen Technologies Convention

JUN 28 -JUL 2, 2021 - VIRTUAL
IEEE PowerTech

Web Analytics


JUN 22-25, 2021 - Zlatibor, Srbija
ENERGETIKA 2021

ENERGETIKA 2021
U SUSRET ZELENOM OPORAVKU
22-25. jun 2021, Zlatibor , Srbija

Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u stručnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti podrazumeva aktuelnost i atraktivnost predstojećeg XXXVI međunarodnog savetovanja pod nazivom ENERGETIKA 2021 - U SUSRET ZELENOM OPORAVKU.Naša Savetovanja su definitivno postala avangarda energetskog sektora na kojima se sučeljavaju nauka i struka sa energetskim državnim i privatnim kompanijama i industrijom povezanom sa energetikom da bi trasirali puteve razvoja energetike.

Tematske celine:
(1)OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (SUNCE, VETAR, VODA, BIOMASA, BIOGAS, GEOTERMALNA ENERGIJA,...);
(2)KONVENCIONALNA ENERGETIKA I NJENO SUOČAVANJE SA ENERGETSKOM TRANZICIJOM;
(3)POVEZIVANJE ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA SA SEKTORIMA GREJANJA, TRANSPORTA I INDUSTRIJE;
(4)ELEKTROENERGETSKE MREŽE I TRŽIŠTA U ENERGETICI;
(5)ENERGETSKA EFIKASNOST (DOMAĆINSTVA, KOMUNALNI SEKTOR, INDUSTRIJA, ZGRADARSTVO,..);
(6)NOVE TEHNOLOGIJE U ENERGETICI;
(7)MULTISEKTORSKI ZADACI U OBLASTI UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE NA PUTU REPUBLIKE SRBIJE PREMA EU;
(8)EKONOMSKA I REGULATORNO-RAZVOJNA PITANJA ENERGETSKOG SEKTORA.