elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATDOGAĐAJI EEEEEE 2008-2023 EEEEEE Upišite događaj

2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN
2024 JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN 15, 2024 - prijava radova
CIRED Crna Gora

JAN 05-07, 2024 - Chongqing, China
ICRET 2024

JAN 05-07, 2024 - Xiamen, China
PGSGE 2024

JAN 08-10, 2024 - Doha, Qatar
SGRE-2024

JAN 19-21, 2024 - Tokyo, Japan
FCEE2024

JAN 23-24, 2024 - Barcelona, Spain
SOLAR QUALITY SUMMIT EUROPE

JAN 23-25, 2024 - New Orleans, USA
POWERGEN 2024

JAN 25-26, 2024 - Amsterdam, Netherlands
Power Price Forecasting Summit

JAN 26-29, 2024 - Singapore
ICSGE 2024

JAN 29-30, 2024 - San Diego, USA
EESAT 2024


Web Analytics


JAN 15, 2024 - prijava radova
CIRED Crna Gora

I CIRED savjetovanje u Crnoj Gori

Prijem apstrakta / sižea 15.01.2024.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 22.01.2024.
Prijem kompletnog rada / referata 18.03.2024.

CIRED Crna Gora, profesionalna i stručna organizacija, posvećena
razmjeni znanja i iskustva u oblasti distribucije električne energije.
Okuplja istaknute stručnjake iz elektrodistributivnih organizacija,
elektrotehničkih fakulteta i instituta iz Crne Gore i regiona.

Ko treba da prisustvuje Savjetovanju?
Menadžeri elektrodistributivnih kompanija
Inženjeri eksperti za određene oblasti distribucije
Korisnici i serviseri energetske i druge opreme za distribuciju
Proizvođači energetske i druge opreme za distribuciju
Proizvođači električne energije iz OIE priključenih na distributivni
sistem
Profesori, istraživači i studenti
Konsultanti i projektanti