elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

Najveće reverzibilne hidroelektrane

Kod konvencionalnih hidroelektrana voda iz akumulacionog jezera protiče kroz postrojenje i nastavlja dalje svojim prirodnim tokom. Postoji i druga vrsta hidroelektrana, tzv. reverzibilne hidroelektrane (eng.: pumped-storage plant), koja ima dve akumulacije vode. To su:
-gornja akumulacija
-donja akumulacija

Kako bi se u elektroenergetskom sistemu obezbedila ravnoteža između energije koju proizvode elektrane i energije koja je potrebna potrošačima, prilikom balanisranja sismema moguće je osloniti se na reverzibile hidroelektrane. One troše višak električne energije u vreme smanjene potrošnje a ulažu energiju u mrežu kada je potrošnja najveća.

Reverzibilne hidroelektrane su hidroenergetski objekti koji imaju mogućnost promene funkcije agregata pa isti uređaj može da radi kao električni motor i pumpa, a potom kao generator i turbina.

Kada sistem radi kao pumpa, akumulira vodu i pokreće ga motor koji se napaja iz mreže. Tako akumuliranu energiju isti sistem, ali u drugom načinu rada, koristi za proizvodnju električne energije u doba najveće potrošnje.

S obzirom da je teško upravljati proizvodnjom električne energije koja se dobija iz termoelektrana, i u poslednje vreme sve više i iz vetroelektrana, u periodima manje potrošnje (obično noću) javljaju se viškovi električne energije, zbog čega je u tom intervalu i cena niža.

Reverzibilne hidroelektrane plaćaju tu nižu cenu električne energije i koriste je da akumuliraju vodu u gornjem jezeru. Nakon toga, u intervalim sa većom tražnjom, tu istu vodu koriste za proizvodnju električne energije, koju zatim prodaju po višoj ceni.

Najveće reverzibilne hidroelektrane na svetu su:
1. Fengning Pumped Storage Power Station, China: 3600MW
2. Bath County Pumped Station, USA : 3003 MW
3. Huizhou Pumped Storage Power Station, China : 2448 MW
4. Guangdong Pumped Storage Power Station, China : 2400 MW
5. Okutataragi Pumped Storage Power Station, Japan : 1932 MW
6. Ludington Pumped Storage Power Plant, USA : 1872 MW
7. Tianhuangping Pumped Storage Power Station, China : 1836 MW
8. Grand`Maison Dam, France : 1800MW
9. La Muela Pumped Storage Power Plant, Spain : 1772 MW
10. Dinorwig Power Station, UK : 1728 MW

Fengning Pumped Storage Power Station, China: 3600MW

Bath County Pumped Station, USA : 3003 MW

Huizhou Pumped Storage Power Station, China : 2448 MWGuangdong Pumped Storage Power Station, China : 2400 MWOkutataragi Pumped Storage Power Station, Japan : 1932 MWLudington Pumped Storage Power Plant, USA : 1872 MWTianhuangping Pumped Storage Power Station, China : 1836 MWGrand`Maison Dam, France : 1800MWLa Muela Pumped Storage Power Plant, Spain : 1772 MWDinorwig Power Station, UK : 1728 MW