elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

FOTONAPONSKA ELEKTRANA SAJANIzgradnja fotonaponske elektrane snage 535,96 kWp, komplet sa izgradnjom priključka na mreže. Pobijanje 850 nosećih stubova u tlo, Montaža noseće kontrukcije , Postavljanje panela: 2364 kom (snaga jednog 245Wp), Isporuka opreme i izgradnja trafostanice 630kVA u skladu sa TP-16, Izrada kompletne instalacije FNE, Isporuka opreme i izgradnja 20kV priključka male elektrane na DSEE: • 20kV razvodno postrojenje opremljno za automatizaciju i uključivanje SDNU, • 20kV priključni vod • Čelično rešetkasni stub sa vertikalnim rastavljačem snage • Čelično rešetkasti stub za 24m za postavljanje antena i radio veze • Isporuka sistema za SDNU (RTU) • Isporuka i montaža radio veze između 20kV RP FN Sajan i DC ED Zrenjanin, pogon Kikinda