elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

24 Jan 2023 - ekapija - EPS korak bliže rekonstrukciji svih 10 agregata u HE Đerdap 2

Elektroprivreda Srbije korak je bliže dugoočekivanom remontu svih deset agregata u HE Đerdap 2.

Podsetićemo da je 2017. godine najavljeno da će u naredih 10 godina izvršiti remont svih agregata, a u pripremi ove rekonstrukcije sada podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE Đerdap 2.

Kako se navodi u pomenutom zahtevu HE Đerdap 2 je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu i kao i prethodna i ova HE je kompleksan, višenamenski hidrotehnički objekat, koji se sastoji od dve elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane i dve brodske prevodnice, pri čemu i srpskoj i rumunskoj strani pripada po jedan od pomenutih objekata.

Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela, tako da svaka strana nesmetano
održava i eksploatiše svoj deo sistema. U osnovnu i dodatnu elektranu ugrađeno je 10 horizontalnih cevnih agregata.
Srpski deo hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap 2 smešten je na glavnom toku Dunava između ostrva Mare i srpske obale i sastoji se od:

- hidroelektrane sa 8 agregata instalisane snage svaka po 27 MW,
- prelivne brane,
- nasute brane,
- jednostepene brodske prevodnice i
- dodatne hidroelektrane sa 2 agregata instalisane snage obe po 27 MW.

HE Đerdap 2 ima značaj udeo u proizvodnji električne energije u Srbiji, sa ukupnom instalisanom snagom od 270 MW i sa svojom godišnjom proizvodnjom predstavlja značajan kapacitet EPS-a.

Hidroelektrana Đerdap 2 ima osam agregata u osnovnoj elektrani uz dva dodatna agregata u dodatoj elektrani, pri čemu su: četiri agregata proizvedena 1984. godine, a puštena u eksploataciju 1985. godine - proizvođač Elektrosila iz Sankt Petersburga, dva agregata su proizvedena 1985. godine, a dva 1986. godine, a pušteni su u eksploataciju godinu dana kasnije (1986., odnosno 1987. godine) - proizvođač Rade Končar iz Zagreba. Preostala dva agregata na pomoćnom objektu su proizvedeni 1997. i 1999. godine - proizvođač UCM Resica iz Rumunije.

- S obzirom na navedeno, neophodno je izvršiti remont i modernizaciju agregata. Stim u vezi je između srpskog i rumunskog investitora potpisan Ugovor o kapitalnom remontu, modernizaciji i povećanju instalisane snage hidroagregata Hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap 2 u septembru 2005. godine, pri čemu je predviđeno da svaka strana nezavisno od druge obezbedi izradu tehničke dokumentacije i pristupi izradi projekta revitalizacije - ističe se u predočenom zahtevu.

Rumunski investitor je, zbog problema koje je imao u održavanju usled nižeg kvaliteta izrade prvobitno ugrađene opreme, već izvršio revitalizaciju sedam agregata i stekao prednost sa gledišta fleksibilnosti eksploatacije, jer sada ima agregate veće snage i boljeg stepena iskorišćenja pri pojedinim padovima.

U skladu sa planom EPS je izvršio izradu projektne dokumentacije koja obuhvata idejno rešenje, studiju opravdanosti sa idejnim projektom i tenderske dokumentacije.

Idejnim projektom rekonstrukcije predviđena je rekonstrukcija, sanacija i adaptacija:

- Rekonstrukcija: turbine uz povećanje snage, sistema turbinske regulacije, sistema za hlađenje statora i rotora generatora, sistema podmazivanja, sistema tehničke vode i dr.;
- Adaptacija sistema pobude generatora;
- Zamena: šinskih veza generatora, 6,3 kV razvoda bloka, blok transformatora, 6,3 kV razvodnog postrojenja na osnovnoj elektrani, 0,4 kV razvoda agregata, izvora i razvoda jednosmernog napona, izvora i razvoda besprekidnog napajanja naponom 230V, 50Hz, AC prigušnica;
- Rekonstrukcija sistema upravljanja agregatom i sistema monitoringa agregata;
- Zamena sistema zaštita agregata;
- Rekonstrukcija sistema zaštita blok transformatora.

U zahtevu se ističe da svi radovi koji će se obaviti ovom rekonstrukcijom podrazumevaju zahvate isključivo u okviru postojećih objekata osnovne i dodatne elektrane HE Đerdap 2, tj. nisu predviđeni radovi koji bi proizveli potrebu za nadogradnjom postojećih objekata. Rekonstrukcija agregata i ostale opreme ne ugrožava stabilnost građevinskih objekata osnovne i dodatne elektrane.

Idejni projekat izradio je Energoprojekt - Hidroinženjering a.d. u decembru 2021. godine i na osnovu tog projekta izrađen je opis projekta u ovoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredine se može obaviti u narednih 20 dana.VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

10 Nov 2023 biznis
EPS nastavlja investiranje u nove kapacitete
25 Okt 2023 danas
Završena revitalizacija HE „Đerdap 1“
12 Okt 2023 n1
Da li su reverzibilne hidroelektrane energetski dragulji Srbije
6 Okt 2023 blic
EPS ključan za ostvarivanje strateških ciljeva države
3 Okt 2023 biznis
Energetski projekti vredniji od milijardu evra
3 Okt 2023 rtv
Kako efikasno upravljati energijom?
1 Okt 2023 telegraf
U toku modernizacija HE Đerdap 1
19 Avg 2023 euronews
EPS u prvoj polovini 2023. ostvario tri puta veću neto dobit od planirane
17 Avg 2023 biznis
Japanci menjaju Kineze na projektu izgradnje RHE Bistrica

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika