elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

22 Jun 2022 - rtv - Licenca za rad Elektroseveru, naplata struje u četiri opštine

Energetska regulatorna kancelarija (ERO) izdaće licencu preduzeću Elektrosever, ćerki firmi Elektroprivrede Srbije, za snabdevanje strujom, predviđa Mapa puta za primenu energetskih sporazuma u cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru koju su danas u Briselu usvojile delegacije Beograda i Prištine, a koju je objavio na tviteru specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak.

Reč je o mapi puta za primenu sporazuma o energetici usvojenog 2013. godine. Usvojenim dokumentom, predviđa se da ERO obezbedi usaglašenost s uslovima koji su postavljeni licencom za snabdevanje, a u saglasnosti sa pravnim i regulatornim okvirom tzv. Kosova.

Kako je navedeno, da bi se prevazišla kriza i problemi u energetskom sektoru, uzimajući u obzir sporazum o energetici od 8. septembra 2013 i zaključke posredništva EU o primeni tog sporazuma od 25. avgusta 2015, strane su se dogovorile o sledećoj mapi puta: Energetska regulatorna kancelarija (ERO) će izdati licencu za snabdevanje za Elektrosever.

Takođe obezbediće usaglašenost s uslovima koji su postavljeni licencom za snabdevanje, u saglasnosti sa pravnim i regulatornim okvirom tzv. Kosova.

U roku od sedam dana od izdavanja licence, Elektrosever će obezbediti Kosovskoj kompanija za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS) i Operator sistema, transmisije i tržišta električne energije Kosova (KOSTT) najskorije moguće podatke o potrošačima, preko EU. U roku od 10 dana od izdavanja licence za nabavku, Elektrosever će potpisati neophodne tehničke sporazume sa KOSTT i KEDS, kako bi radio na kosovskom energetskom tržištu.

To su Okvirni sporazumi o prihvatanju pravila tržišta električne energije sa KOSTT, Sporazum o bilansnoj obavezi sa KOSTT i komercijalni sporazum sa KEDS za obezbeđivanje usluga distribucije - obračun, naplata, održavanje i fizičko povezivanje s novima potrošačima u četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom.

U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih sporazuma sa KOSTT, Elektrosever će dobiti energetski identifikacioni kod (EIC) kako bi sprovodio aktivnosti predviđene licencom.

Takođe, u skladu sa članom 14 energetskog sporazuma iz 2015, u roku od 30 dana od dobijanja licence za nabavku, KEDS i KOSTT (ako je neophodno uz posredovanje EU), imaće pristup podstanici Valač, kao i ostaloj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

U roku od 45 dana od izdavanja licence za nabavku, KOSTT i KEDS, uz konsultacije s Elektroseverom, podneće ERO-u investicioni plan i neophodne troškove održavanja i gubitke mreže na osnovu temeljnog uvida u postojeću infrastrukturu. Kako je navedeno, u roku od 21 dana nakon predaje investicionog plana i troškova, ERO će odobriti u principu te troškove i gubitke.

U slučaju nepridržavanja odredaba ovih usaglašenih zaključaka, nakon 100 dana od izdavanja licence za nabavku, ERO može da odluči da suspenduje i/ili povuče licencu dodeljenu Elektroseveru, uz prethodne konsultacije strana, uz posredništvo EU, tokom perioda od maksimalno 15 dana. EU će obezbediti mišljenje eksperata ako to zatraži bar jedna strana. Uspešna primena dogovorene mape puta ne prejudicira da strane imaju obavezu da u potpunosti primene energetske sporazume iz 2013 i 2015. godine.VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

22 Jun 2022 rtv
Licenca za rad Elektroseveru, naplata struje u četiri opštine
16 Nov 2015 rts, studio b
EPS: Struja mora da se plaća