elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATVESTI SRBIJA SLEDEĆA >

22 Nov 2020 - ekapija
Potpisani sporazumi sa operatorima u regionu

18 Nov 2020 - novosti
ZELENA STRUJA PROTERUJE UGALJ

18 Nov 2020 - ekapija
Sledeće godine počinje izgradnja vetroparka Bašaid kod Kikinde

16 Nov 2020 - rts
Srbija i Srpska grade tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine

16 Nov 2020 - bbc
Srbija, ugalj i životna sredina

13 Nov 2020 - ems
EMS AD priključen na AIB Hub

11 Nov 2020 - danas
EPS mora i može bolje

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 4114 vesti SrbijaWeb Analytics


13 Nov 2020 - ems - EMS AD priključen na AIB Hub

Posle napornog i dugotrajnog rada - EMS AD je priključen na AIB Hub – mesto na kojem je garancije porekla proizvedene u Srbiji moguće izvesti u druge registre širom Evrope, a takođe i uvesti garancije porekla iz Evrope u Srbiju.

AIB je evropska Asocijacija tela za izdavanje garancija porekla (Association of Issuing Bodies). To je za sada jedina asocijacija na nivou Evrope koja drži do kvaliteta garancija porekla i koja okuplja 25 zemalja. Članovi AIB-a su nadležna tela za administraciju šema garancije porekla u državama članicama EU, EEA i Energetske zajednice, a još tri zemlje će se verovatno pridružiti do kraja ove godine.

Da bi se sprovela međunarodna razmena garancija porekla, AIB upravlja komunikacionim čvorištem između registara koje se naziva AIB Hub.
- Želim da zahvalim AIB-u na ogromnom naporu uloženom tokom procesa povezivanja EMS-a. To je veliki korak za našu kompaniju. Ako se prisetimo prvog zakona o energetici koji je opisivao garancije porekla, a nakon toga važećeg Zakona o energetici, Uredbe, Pravilnika o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji, Pravila o izdavanju garancija porekla, Odluke o naknadi za izdavanje, prenošenje i prestanak važenja garancije porekla, nabavke osiguranja, prijave za članstvo u GS1, revizije AIB-a, nabavke softverskog rešenja - možemo jasno videti koliko su truda uložili predstavnici obe strane, ističe Nikola Tošić, Rukovodilac sektora za razvoj i administraciju tržišta.

Marko Janković, direktor Direkcije za tržište, fokus stavlja na impresivne brojke.
- U 2019. godini izdato je 707 miliona sertifikata (707 TWh), dok je 613 miliona preneto između zemalja i 613 miliona je iskorišćeno. Tržište garancija porekla i dalje raste oko 10 procenata godišnje što predstavlja veliki potencijal za učesnike na tržištu iz Srbije, kaže Janković.

Sve garancije porekla koje se izdaju moraju pratiti EECS – Evropski sistem energetske sertifikacije, koji se zasniva na procedurama koje osiguravaju pouzdan rad šeme energetskih sertifikata u Evropi. EECS zadovoljava kriterijume objektivnosti, nediskriminacije, transparentnosti i troškovne efikasnosti, kako bi se olakšala međunarodna razmena garancija porekla.

- EMS je učestvovao u radu AIB još od 2015, godine, aktivno prikupljajući znanja koja su potrebna za uspostavljanje sistema o kojem se u Srbiji tada veoma malo znalo. Iz godine u godinu smo se polako približavali cilju koji je 11. novembra ostvaren, a to je da se garancija porekla iz Srbije može pronaći i na zajedničkom evropskom tržištu garancija porekla. AIB ima i centar znanja za tela za izdavanje garancija porekla širom Evrope koji služi za deljenje saveta i smernica, kaže Marko Zarić, šef Službe za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržišta električne energije i višegodišnji predstavnik u radnoj grupi AIB.