elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

17 Sep 2021 - ekapija - EPS - Termoelektrane ostaju oslonac

Elektroprivreda Srbije tranziciju ka OIE sagledava kao realnu i održivu, i takvi će biti i planovi i transformacija proizvodnog portfolija, rekao je direktor za strategiju JP EPS Aleksandar Jakovljević tokom konferencije OIE Srbija 2021.

Smatra da će ugalj i u narednom periodu biti osnova i oslonac energetske sigurnosti Srbije:

- Proizvodnja koju sada imamo, od 70%, ne može se brzo i na realan način zameniti. Povećanje OIE je neophodno, kako bi se napravio balans i proces koji bi mogao da bude održiv za sve. Kada budemo videli strateška dokumenta, moći ćemo da pričamo o planovima EPS-a.

Dodao je i da će termoelektrane, usklađene sa merama zaštite životne sredine, biti osnova za sigurnost snabdevanja, za integraciju OIE, što je, kako kaže, preduslov za uspešan razvoj projekata o čemu razmišljaju investitori.

- Naša iskustva su u vezi sa hidropotencijalom. Pored postojećih hidroelektrana, razvijamo sistem na Velikoj Moravi i Ibru. Aktivni smo i u regionu. U Republici Srpskoj je formirana kompanija za realizaciju projekata na gornjem toku reke Drine. Razvijamo dokumentaciju sa Elektroprivredom Crne Gore za Komarnicu. Takođe, razvijamo projekte na starim odlagalištima, na rudarskom zemljištu, na deponijama pepela - naveo je Jakovljević.

Posebno je istakao vetropark u Kotolcu i solarnu elektranu Petka na spoljnim rudarskim odlagalištima, kao i solarnu elektranu Srednje kostolačko ostrvo, koja se predviđa na deponiji pepela.

- I na svim ostalim objektima i zemljištu koje je u vlasništvu EPS-a ćemo razmišljati i probati da realizujemo takve projekte. Jedna od opcija o kojoj se razmišlja je i zasad biomase - dodao je Aleksandar Jakovljević.

EPS kao garantovani snabdevač ima obavezu da balansira i snosi troškove balansiranja, po novom Zakonu u OIE, svih proizvođača električne energije iz OIE. Kako navodi Jakovljević, postojeći elektroenergetski sistem i postojeće postrojenje na ugalj, doprinose da u trenutnim uslovima i sa ovom izgrađenošću kapaciteta, to balansiranje i rad sistema bude stabilno.

- Proces smanjivanja termoenergetskih kapaciteta u budućnosti može dovesti do manjka kapaciteta za balansiranje. To posebno može doći do izražaja imajući u vidu velike planove. U desetogodišnjem planu razvoja EMS pominje 3.000 MW novoinstaliranih kapciteta do 2030. godine, a u predlogu integrisanog nacionalnog energetskog klimatskog plana kao gornja granica pominje 6.000 MW vetra i 4.000 MW solara - naveo je Jakovljević.

Obavezu balansiranja EPS će imati do uspostavljanja likvidnog unutar-dnevnog tržišta električne energije.

- Izgradnja dodatnih kapaciteta za OIE će zahtevati izgradnju dodatnih kapaciteta za balansiranje. Ovde kao važne prepoznajemo reverzibilne hidroelektrane. Rade se analize za Bistricu i Đerdap 3. Rezultati pokazuju da je, konkrento za Bistricu, u periodu posle 2030 godine takav objekat neophodan u sistemu, jer će omogućiti integraciju dodatne velike količine OIE - ističe Aleksandar Jakovljević.

Smatra i da baterije i hidrogen tek treba da se razvijaju, te da su to tehnologije za dalje vreme, čiji bi dramatčni proboj u razvoju mogao da zameni reverzibilne hidroeletrane.

- Treba razmišljati i o gasu, što povećava uvoznu zavisnost, ali moramo pratiti proces i videti kako će se odvijati razvoj projekata iz OIE - naveo je Jakovljević.

Konferencija OIE Srbija 2021 održala se u Beogradu 15. septembra, a organizatori su bili Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije (OIE Srbija), u saradnji sa generalnim partnerom Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

23 Sep 2021 danas
Termalna baterija za čuvanje energije u ugašenim termoelektranama
20 Sep 2021 rts
Pozitivna ocena za "zeleni zaokret" Srbije
17 Sep 2021 bizlife, ekapija
OIE Srbija 2021: Pet milijardi evra za obnovljive izvore energije
17 Sep 2021 blic
EPS: U prvoj polovini 2021. dobit 97 miliona evra
17 Sep 2021 dnevnik
EPS će proizvoditi struju i iz biomase
17 Sep 2021 ekapija
EPS - Termoelektrane ostaju oslonac
13 Sep 2021 b92
Solarni paneli - investicija koja se isplati za nekoliko godina
29 Avg 2021 ekapija, rts
Detaljno objašnjenje nove uredbe o "prosumeru"
26 Avg 2021 novaekonomija
Srbija planira dve nove velike hidroelektrane, Đerdap 3 i Bistricu