CsanyiGroup predstavlja portal energetike namenjen svima koji su elektro
struke ili žele to da postanu, željni znanja i daljeg usavršavanja. U 
tom smislu konstatno radimo na unapređivanju kvaliteta stručnog sadržaja
portala kako u domenu stručnih tektstova iz oblasti energetike, 
automatike i telekomunikacija, tako i u domenu stručne literature koja 
uključuje i tehničke publikacije i e-knjige poznatih proizvođača 
elektroopreme kao što su ABB, Siemens, Schneider Electric, Danfoss i drugi.

Sve e-knjige i programi koji su dostupni na portalu su potpuno besplatni za preuzimanje, jer jednostavno želimo da podelimo znanje i iskustvo sa svima.

Pored stručnih knjiga, na portalu je dostupna i projektna dokumentacija sa primerima energetskih proračuna, tehničkih propisa, preporuka i drugih dokumenata koji se nalaze u jednom projektu elektro-instalacija.

Takođe razvijamo program za projektovanje električnih instalacija -
ePlusMenuCAD, koji se danas koristi u mnogim projektnim biroima širom republika bivše SFRJ. Program se koristi u okviru AutoCAD-a i sadrži preko 1200 električnih simbola koji se potpuno automatizovano insertuju i označavaju na crtežu.

Sa ePlusMenuCAD-om je podržano je projektovanje električnih instalacija osvetljenja, energetskog razvoda, priključnica, gromobrana, uzemljenja, telekomunukacionih i KNX instalacija, kao i generisanje jednopolnih šema, šema delovanja i proračuna.

 


  Web Analytics