RENEXPO Western Balkans WATER & ENERGY
25-27 april 2017. godine, Beograd, Srbija

Najveći internacionalni sajam i konferencije na teme:
Obnovljivi izvori energije - Zaštita životne sredine - Voda - Inovacije

Zahvaljujući RENEXPO WATER & ENERGY zemalja Zapadnog Balkana tokom 3 sajamska dana Beograd postaje platforma za okupljanje i poslovne susrete energetskog i sektora voda iz čitavog regiona Evrope.

Konferencije:
2. Konferencija o tretmanu otpadnih voda
2. Konferencija o Vodi za piće
4. Internacionalna konferencija o Bioenergiji zemalja Zapadnog Balkana
4. Konferencija o hidroelektranama (Srbija, Hrvatska, Makedonija, BIH)
2. Internacionalna konferencija o biogasu
1. Konferencija o rehabilitaciji hidroelektrana
1. Internacionalna konferencija o fotonaponu EVIM Belgrade Meet up 2017
Electric Vehicle and Infrastructure Meeting
2. Internacionalna Konferencija o Upravljanju otpadom - Energija iz otpada

Okrugli sto :
Vetroenergija u Srbiji i BiH

Forum i seminari :
Debata na temu voda
Energetska efikasnost
Skladištenje energije

Investitorska biznis loža
Vrednost usluge i povezivanja kupaca je suština Investitorske biznis lože. Više od 100 raspoloživih investicionih projekata će biti u fokusu B2B sastanaka.

Razmišljajte o budućnosti, koja je već tu!
RENEXPO 2017. Vam otvara vrata i dovodi Vas u centar za razmenu znanja, ideja i iskustava.
Podelite sa nama novu dimenziju energije...

http://www.renexpo-belgrade.com/

 
Web Analytics