elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATEE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

21.08.2020 - Termovent Komerc Beograd
Projektant elektromotornih pogona

20.08.2020 - Electro Pneumatic Beograd
Inženjer prodaje

19.08.2020 - SET Šabac/Beograd
Inženjer elektrotehnike - smer elektroenergetika

18.08.2020 - Ester 71 Energy Beograd
Preliminary solar designer

02.09.2020 - Minel Fepo Zrenjanin
Elektroinženjer

18.08.2020 - JAFFA Crvenka
Inženjer održavanja

18.08.2020 - Add Projekt Beograd
Rukovodilac izvođenja elektroinstalacionih radova - projektant

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2051 poslovaWeb Analytics


31.07.2020 - Elektoristok - Projektni biro - Projektant saradnik u sektoru za projektovanje trafostanica, Samostalni projektant u sektoru za projektovanje trafostanica, Projektant saradnik u sektoru za projektovanje dalekovoda, Samostalni projektant u sektoru za projektovanje dalekovoda

Elektoristok - Projektni biro d.o.o.
Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Inđija

Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система „Електроисток – Пројектни Биро“ д.о.о. Београд,Ровињска број 14, расписује конкурс за радно место

Пројектант сарадник у сектору за пројектовање трафостаница

за који је Актом о систематизацији утврђен VII/1 или VII/1-5 степен стручне спреме, Дипломирани инжењер електротехнике или Мастер инжењер електротехнике.

Неопходни услови:
- Током школовања положени испити из групе ел. енергетских високонапонских објеката и опреме
- Знање у коришћењу рачунара (Win,Acad)
- Знање енглеског језика

Опис радног места се састоји у следећем:
- Учествује у изради инвестиционе и техничке документације;
- Израђује једноставније делове инвестиционе и техничке документације уз честу консултацију са одговорним или водећим пројектантом;
- Ради делове свезака или једноставније свеске уз честу консултацију са одговорним или водећим пројектантом;
- Обрађује детаље инвестиционе и техничке документације;
- Обрађује пратеће елаборате за техничку документацију;
- Учествује у снимању постројења ради пројектовања следеће етапе
и други послови по налогу овлашћеног лица који одговарају његовом степену стручне спреме, занимању и струци.

Ваш CV можете доставити електронским путем до 31.07.2020. године.Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система „Електроисток – Пројектни Биро“ д.о.о. Београд,Ровињска број 14, расписује конкурс за радно место

Самостални пројектант у сектору за пројектовање трафостаница

за који је Актом о систематизацији утврђен VII/1 или VII/1-5 степен стручне спреме, Дипломирани инжењер електротехнике или Мастер инжењер електротехнике.

Неопходни услови:
- Током школовања положени испити из групе ел. енергетских високонапонских објеката и опреме
- Радно искуство 5 година на пројектовању ел. енергетских објеката
- Лиценца 351
- Знање у коришћењу рачунара (Win,Acad, лиценцирани софтвер за електромонтажни део или шеме)
- Знање енглеског језика

Опис радног места се састоји у следећем:
- Планира, организује, контролише рад и одговоран је за израду инвестиционе и техничке документације за трафостанице које пројектује;
- Упознат је са већином објеката чија се инвестициона и техничка документација ради у одељењу и по потреби даје објашњења и сарађује са инвеститором и другим организацијама;
- Ради инвестициону и техничку документацију, решава стручне проблеме, изналази оптимална решења и по потреби ради на терену и снима постојећа стања на објектима;
- Обрађује самостално детаље инвестиционе и техничке документације.
- Обрађује пратеће елаборате за техничку документацију;
- Врши унутрашњу контролу техничке документације за трафостанице свих напонских нивоа;
- Врши техничку контролу инвестиционе и техничке документације других пројектних организација
и други послови по налогу овлашћеног лица који одговарају његовом степену стручне спреме, занимању и струци.

Ваш CV можете доставити електронским путем до 31.07.2020. године.Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система „Електроисток – Пројектни Биро“ д.о.о. Београд,Ровињска број 14, расписује конкурс за радно место

Пројектант сарадник у сектору за пројектовање далековода, одељење за пројектовање далековода

за који је Актом о систематизацији утврђен VII/1 или VII/1-5 степен стручне спреме, Дипломирани инжењер електротехнике или Мастер инжењер електротехнике.

Неопходни услови:
- Знање у коришћењу рачунара (Win,Acad);
- Знање енглеског језика.

Опис радног места се састоји у следећем:
- Учествује у изради инвестиционе и техничке документације;
- Учествује у изради пратећих елаборате за техничку документацију;
- Учествује у прибављању подлога, услова и сагласности и решавању проблема у вези тога
и други послови по налогу овлашћеног лица а који одговарају његовом степену стручне спреме, занимању и струци

Ваш CV можете доставити електронским путем до 31.07.2020. године.Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система „Електроисток – Пројектни Биро“ д.о.о. Београд,Ровињска број 14, расписује конкурс за радно место

Самостални пројектант у сектору за пројектовање далековода, одељење за пројектовање далековода

за који је Актом о систематизацији утврђен VII/1 или VII/1-5 степен стручне спреме, Дипломирани инжењер електротехнике или Мастер инжењер електротехнике.

Неопходни услови:
- Радно искуство 5 годинe на пројектовању ел. енергетских објеката
- Лиценца 351
- Знање у коришћењу рачунара (Win,Acad, PLS-CADD или сличан програм)
- Знање енглеског језика

Опис радног места се састоји у следећем:
- Планира, организује, контролише рад и одговоран је за израду инвестиционе и техничке документације за далеководе које пројектује;
- Ради инвестициону и техничку документацију, решава стручне проблеме, изналази оптимална решења и по потреби ради на терену и учествује у избору траса далековода свих напонских нивоа;
- Обрађује делове инвестиционе и техничке документације;
- Обрађује пратеће елаборате за техничку документацију;
- Врши унутрашњу контролу техничке документације за далеководе свих напонских нивоа;
- Врши техничку контролу инв. и техн. док. других пројектних организација
и други послови по налогу овлашћеног лица а који одговарају његовом степену стручне спреме, занимању и струци.

Ваш CV можете доставити електронским путем до 31.07.2020. године.
Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

25.8/2017 ELEKTROISTOK–INŽENjERING Be
Diplomirani inženjer elektrotehnike
10.5.2017 ELEKTROISTOK–INŽENjERING Be
Diplomirani inženjer elektrotehnike
12.6.2016 ELEKTROISTOK – INŽENjERING
Diplomirani inženjer elektrotehnike (2)
21.4.2015 ELEKTROISTOK – INŽENjERING
DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE
17.3.2008 PD Elektroistok-Izgradnja
Inženjer
do popune ELEKTROISTOK – PROJEKTNI BIR
PROJEKTANT
21.11.2006. ELEKTROISTOK - Inzenjering
PROJEKTANT/PROJEKTANT - SARADNIK