POSLOVI
Poslovi su sortirani po datumu objavljivanja,
a ne po zavrsetku konkursa

     

31.5.2018 Peštan d.o.o. Arandjelovac
Plaćena praksa za inženjere
         
23.5.2018 Mijanović Novi Sad
Elektroinženjer
         
27.5.2018 Enal-Elektro Kraljevo, Loznica
      Diplomirani inženjer elektrotehnike (2)  
         
  15.5.2018 Mobycore d.o.o. Beograd      
    Diplomirani inženjer elektrotehnike - Inženjer napajanja
         
18.5.2018 NIS Novi Sad
      Letnja praksa  
                     
       
                     
Web Analytics