ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2019 Meris Beograd
Inženjer prodaje
03.02.2019 Enel Valjevo
Inženjer prodaje
24.01.2019 Elektromontaža Kraljevo
Inženjer za pripremu i izvođenje radova
23.01.2019 Gussing Renewable Austria
Praktikanti - Operatori za puštanje kogenerativnih postrojenja u rad
19.01.2019 METECH Smederevo
Senior Electrical Engineer, Junior Electrical Engineer
16.01.2019 Elnos BL Beograd
Vodeći inženjer DV tima

 

Povezani poslovi :

07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
07.09.2018. ЕМС Београд
ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА, ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АНАЛИЗУ УТИЦАЈА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАДЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПЛАНОВА
7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA

28.2.2018 - INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC (3), ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA, VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME, INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SIST - ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd   NAZAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u upravljanju i tržištu:

INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC
3 izvršioca za rad u službi za operativno upravljanje, u sektoru nacionalni dispečerski centar, u direkciji za upravljanje prenosnim sistemom, u upravljanju i tržištu, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
prati rad EES i SMM bloka;
asistira pri promeni topologije prenosne mreže – izdavanju naloga za manipulacije;
uz superviziju, obezbeđuje uslove za izvođenje planiranih i neplaniranih radova u prenosnoj mreži i izdavanje dokumenata za rad;
asistira u aktivnostima regulacije napona;
asistira u aktivnostima upravljanja proizvodnjom i regulacijom frekvencije i snage razmene;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za pripremu gradnje visokonaponskih postrojenja, u sektoru za investicione projekte visokonaponskih postrojenja, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
proverava kvalitet i ispravnost prethodnih elektro radova, investiciono-tehničke i planske dokumentacije iz oblasti rada Službe;
priprema dokumentaciju za pribavljanje dozvola, saglasnosti, uslova za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata;
učestvuje u izboru trase vodova i tehničkih rešenja sa internim i eksternim korisnicima prostora (relevantne institucije i ministarstva);
utvrđuje stepen izvršenja usluga i overava dokumentaciju za plaćanje;
učestvuje u pripremi podataka i izveštaja o realizaciji investicionih projekata u fazi pripreme;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada Službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA
1 izvršilac za rad u sektoru za projekte priključenja i povezivanja, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
priprema planove nabavki i planove izrade projektnih zadataka za projekte priključenja i povezivanja;
priprema predloge tehničke specifikacije i učestvuje u realizaciji nabavki za projekte priključenja i povezivanja;
komunicira, sarađuje i vrši usaglašavanje sa korisnicima prenosnog sistema u svim fazama procesa priključenja;
usaglašava, upravlja i kontroliše realizaciju i izveštavanje po ugovorima 1, 2 i 3 i odobrenjem za priključenje sa korisnicima prenosnog sistema;
sprovodi i kontroliše aktivnosti u vezi izrade analize varijanti načina priključenja (tehno - ekonomska analiza) kao sastavnog dela studije priključenja;
sprovodi i kontroliše aktivnosti neophodne za realizaciju projekata priključenja u studijskoj, pripremnoj i fazi gradnje priključka i ispitivanja uticaja na prenosni sistem objekta koji se priključuje;
sprovodi i kontroliše proces internog i tehničkog pregleda priključka;
organizuje i kontroliše proveru usaglašenosti objekta korisnika sa pravilima o radu prenosnog sistema - faza ispitivanja;
organizuje i sprovodi kolaudaciju priključka;
sprovodi potrebne aktivnosti sa operatorom distributivnog sistema do sklapanja ugovora o povezivanju - studijska faza;
kontroliše aktivnosti ODS i OPS po sklapanju Ugovoru o povezivanju;
koordinira aktivnosti ODS-a i OPS-a u pripremnoj fazi i u toku gradnje objekata povezivanja;
koordinira aktivnosti kod sprovođenja tehničkog pregleda objekata povezivanja;
koordinira aktivnosti na sprovođenju protokola za puštanje objekta povezivanja u pogon;
izrađuje rešenja i saglasnosti EMS AD u svim fazama projekata priključenja i povezivanja objekata na prenosni sistem;
sarađuje sa predstavnicima institucija uključenim u proces pripreme, realizacije gradnje i prijema završenih projekata priključenja i povezivanja;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
izrađuje izveštaje u vezi realizacije projekta priključenja i povezivanja;
učestvuje u radu komisija i radnih timova u domenu rada sektora;
prati zakone i podzakonska akta i predlaže i učestvuje u izradi pravilnika, normativa i stručnih standarda iz oblasti rada sektora;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.
USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 2 godine;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u IKT-U:

INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME
1 izvršilac za rad u službi za operativne tehnologije NDC, u sektoru za operativne tehnologije centara upravljanja, u informaciono komunikacionim tehnologijama sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
učestvuje u nadzoru i kontroli funkcionalnosti SCADA/EMS sistema i raspoloživosti informacija koje se prenose u NDC;
sprovodi poslove administracije SCADA/EMS sistema, administracije i kreiranja arhivskih izveštaja;
priprema podloge za izradu tehničkog dela tenderske dokumentacije, predlaže pokretanje nabavke, učestvuje u radu komisija za nabavku i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
učestvuje u modelovanju elektroenergetskog sistema Srbije i eksternih zona opservabilnosti;
sprovodi poslove na implementaciji, proširivanju i modifikaciji SCADA/EMS sistema u NDC;
modeluje bazu podataka, kreira i modifikuje korisnički interfejs za nove objekte;
po odluci nadređenih, učestvuje u radu stručnih timovima za puštanje u rad novih SCADA/EMS sistema;
učestvuje u prijemnim ispitivanjima kod isporučioca (FAT), funkcionalnim ispitivanjima u NDC (SAT) i puštanje u rad SCADA/EMS sistema i energetskih aplikacija;
asistira i sprovodi interventno održavanje SCADA/EMS sisteme i aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra; urgentno reaguje u slučaju poremećaja rada sistema;
učestvuje u upravljanju promenama, incidentima i podršci korisnicima SCADA/EMS sistema u NDC;
analizira kvalitet podata koji se prenose iz elektroenergetskih objekta u SCADA/EMS sisteme u NDC, izrađuje arhivske izveštaje;
asistira i sprovodi interni razvoj i unapređenja, projektovanje, instaliranje , testiranje baza podataka i SCADA/EMS aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra;
sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva za informacione sistema koji su u nadležnosti službe;
asistira i sprovodi eksterni razvoj i unapređenje SCADA/EMS aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra;
izrađuje specifikacije i tehnički deo tenderske dokumentacije, učestvuje u radu komisija za nabavku i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
učestvuje u izradi izveštaja o radu u domenu službe;
učestvuje u realizaciji projekata u skladu sa usvojenim planom i odlukama o formiranju projektnog tima EMS AD;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SISTEM
1 izvršilac za rad u službi za analizu uticaja na prenosni sistem u sektoru za strategiju, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
asistira u proveri kvaliteta i asistira prilikom izrade računarskih modela za potrebe izrade sistemskih delova studija priključenja i studija optimalnog povezivanja;
asistira prilikom izvođenja različitih vrsta analiza stacionarnog stanja i dinamičkog stanja za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
simulaciona provera parametara kvaliteta električne energije, naponsko- reaktivnih sposobnosti regulacije i provera sposobnosti prolaska elektrane kroz kvar za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
učestvuje u izradi Plana razvoja prenosnog sistema Republike Srbije;
učestvuje i izradi tehničkog dela konkursne dokumentacije i prati realizaciju javnih nabavki;
priprema dokumenata za izradu internih standarda za proveru uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
priprema dokumenata za izradu ispitnih protokola za proveru uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja;
proverava tačnost podataka u procesu provere usaglašenosti sa pravilima o radu prenosnog sistema u toku provere uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja - simulacioni deo;
proverava tačnost podataka za izradu završnog izveštaja o usaglašenosti objekta priključenja sa pravilima o radu prenosnog sistema;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada Službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizilaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


 
   
Web Analytics