ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.8.2018 Intis Beograd
Projektant za projektovanje upravljačkih i elektromotornih sistema
17.08.2018. Log design Beograd
Inženjer elektrotehnike
15.8.2018 Intra lighting Beograd
Menadžer prodaje
11.8.2018 AG Institut Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike
8.8.2018 UBConnect AS Beograd
Electrical Project Engineer / Project Manager
7.8.2018 ATB SEVER Subotica
Inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC (3), ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA, VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME, INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SIST
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA, SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Novi Sad
OPERATIVNI INŽENJER ASISTENT - DISPEČER RDC, INŽENJER ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Valjevo
OPERATIVNI INŽENJER ASISTENT - DISPEČER RDC

28.2.2018 - INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC (3), ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA, VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME, INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SIST - ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd   NAZAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u upravljanju i tržištu:

INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC
3 izvršioca za rad u službi za operativno upravljanje, u sektoru nacionalni dispečerski centar, u direkciji za upravljanje prenosnim sistemom, u upravljanju i tržištu, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
prati rad EES i SMM bloka;
asistira pri promeni topologije prenosne mreže – izdavanju naloga za manipulacije;
uz superviziju, obezbeđuje uslove za izvođenje planiranih i neplaniranih radova u prenosnoj mreži i izdavanje dokumenata za rad;
asistira u aktivnostima regulacije napona;
asistira u aktivnostima upravljanja proizvodnjom i regulacijom frekvencije i snage razmene;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za pripremu gradnje visokonaponskih postrojenja, u sektoru za investicione projekte visokonaponskih postrojenja, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
proverava kvalitet i ispravnost prethodnih elektro radova, investiciono-tehničke i planske dokumentacije iz oblasti rada Službe;
priprema dokumentaciju za pribavljanje dozvola, saglasnosti, uslova za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata;
učestvuje u izboru trase vodova i tehničkih rešenja sa internim i eksternim korisnicima prostora (relevantne institucije i ministarstva);
utvrđuje stepen izvršenja usluga i overava dokumentaciju za plaćanje;
učestvuje u pripremi podataka i izveštaja o realizaciji investicionih projekata u fazi pripreme;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada Službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA
1 izvršilac za rad u sektoru za projekte priključenja i povezivanja, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
priprema planove nabavki i planove izrade projektnih zadataka za projekte priključenja i povezivanja;
priprema predloge tehničke specifikacije i učestvuje u realizaciji nabavki za projekte priključenja i povezivanja;
komunicira, sarađuje i vrši usaglašavanje sa korisnicima prenosnog sistema u svim fazama procesa priključenja;
usaglašava, upravlja i kontroliše realizaciju i izveštavanje po ugovorima 1, 2 i 3 i odobrenjem za priključenje sa korisnicima prenosnog sistema;
sprovodi i kontroliše aktivnosti u vezi izrade analize varijanti načina priključenja (tehno - ekonomska analiza) kao sastavnog dela studije priključenja;
sprovodi i kontroliše aktivnosti neophodne za realizaciju projekata priključenja u studijskoj, pripremnoj i fazi gradnje priključka i ispitivanja uticaja na prenosni sistem objekta koji se priključuje;
sprovodi i kontroliše proces internog i tehničkog pregleda priključka;
organizuje i kontroliše proveru usaglašenosti objekta korisnika sa pravilima o radu prenosnog sistema - faza ispitivanja;
organizuje i sprovodi kolaudaciju priključka;
sprovodi potrebne aktivnosti sa operatorom distributivnog sistema do sklapanja ugovora o povezivanju - studijska faza;
kontroliše aktivnosti ODS i OPS po sklapanju Ugovoru o povezivanju;
koordinira aktivnosti ODS-a i OPS-a u pripremnoj fazi i u toku gradnje objekata povezivanja;
koordinira aktivnosti kod sprovođenja tehničkog pregleda objekata povezivanja;
koordinira aktivnosti na sprovođenju protokola za puštanje objekta povezivanja u pogon;
izrađuje rešenja i saglasnosti EMS AD u svim fazama projekata priključenja i povezivanja objekata na prenosni sistem;
sarađuje sa predstavnicima institucija uključenim u proces pripreme, realizacije gradnje i prijema završenih projekata priključenja i povezivanja;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
izrađuje izveštaje u vezi realizacije projekta priključenja i povezivanja;
učestvuje u radu komisija i radnih timova u domenu rada sektora;
prati zakone i podzakonska akta i predlaže i učestvuje u izradi pravilnika, normativa i stručnih standarda iz oblasti rada sektora;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.
USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 2 godine;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u IKT-U:

INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME
1 izvršilac za rad u službi za operativne tehnologije NDC, u sektoru za operativne tehnologije centara upravljanja, u informaciono komunikacionim tehnologijama sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
učestvuje u nadzoru i kontroli funkcionalnosti SCADA/EMS sistema i raspoloživosti informacija koje se prenose u NDC;
sprovodi poslove administracije SCADA/EMS sistema, administracije i kreiranja arhivskih izveštaja;
priprema podloge za izradu tehničkog dela tenderske dokumentacije, predlaže pokretanje nabavke, učestvuje u radu komisija za nabavku i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
učestvuje u modelovanju elektroenergetskog sistema Srbije i eksternih zona opservabilnosti;
sprovodi poslove na implementaciji, proširivanju i modifikaciji SCADA/EMS sistema u NDC;
modeluje bazu podataka, kreira i modifikuje korisnički interfejs za nove objekte;
po odluci nadređenih, učestvuje u radu stručnih timovima za puštanje u rad novih SCADA/EMS sistema;
učestvuje u prijemnim ispitivanjima kod isporučioca (FAT), funkcionalnim ispitivanjima u NDC (SAT) i puštanje u rad SCADA/EMS sistema i energetskih aplikacija;
asistira i sprovodi interventno održavanje SCADA/EMS sisteme i aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra; urgentno reaguje u slučaju poremećaja rada sistema;
učestvuje u upravljanju promenama, incidentima i podršci korisnicima SCADA/EMS sistema u NDC;
analizira kvalitet podata koji se prenose iz elektroenergetskih objekta u SCADA/EMS sisteme u NDC, izrađuje arhivske izveštaje;
asistira i sprovodi interni razvoj i unapređenja, projektovanje, instaliranje , testiranje baza podataka i SCADA/EMS aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra;
sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva za informacione sistema koji su u nadležnosti službe;
asistira i sprovodi eksterni razvoj i unapređenje SCADA/EMS aplikacija za upravljanje elektroenergetskim prenosnim sistemom Nacionalnog dispečerskog centra;
izrađuje specifikacije i tehnički deo tenderske dokumentacije, učestvuje u radu komisija za nabavku i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
učestvuje u izradi izveštaja o radu u domenu službe;
učestvuje u realizaciji projekata u skladu sa usvojenim planom i odlukama o formiranju projektnog tima EMS AD;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SISTEM
1 izvršilac za rad u službi za analizu uticaja na prenosni sistem u sektoru za strategiju, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
asistira u proveri kvaliteta i asistira prilikom izrade računarskih modela za potrebe izrade sistemskih delova studija priključenja i studija optimalnog povezivanja;
asistira prilikom izvođenja različitih vrsta analiza stacionarnog stanja i dinamičkog stanja za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
simulaciona provera parametara kvaliteta električne energije, naponsko- reaktivnih sposobnosti regulacije i provera sposobnosti prolaska elektrane kroz kvar za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
učestvuje u izradi Plana razvoja prenosnog sistema Republike Srbije;
učestvuje i izradi tehničkog dela konkursne dokumentacije i prati realizaciju javnih nabavki;
priprema dokumenata za izradu internih standarda za proveru uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja i povezivanja na prenosni sistem;
priprema dokumenata za izradu ispitnih protokola za proveru uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja;
proverava tačnost podataka u procesu provere usaglašenosti sa pravilima o radu prenosnog sistema u toku provere uticaja na prenosni sistem za potrebe procesa priključenja - simulacioni deo;
proverava tačnost podataka za izradu završnog izveštaja o usaglašenosti objekta priključenja sa pravilima o radu prenosnog sistema;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada Službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizilaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
nije potrebno radno iskustvo;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija


 
   
Web Analytics