KONTAKT

Portal je otvoren svim
zainteresovanima na način da
je svima pružena mogućnost
stvaranja i objavljivanja
vlastitih sadržaja.
Stručnjacima iz područja
elektroenergetike ta je
mogućnost interesantna s
aspekta promocije vlastitih
područja rada i aktivnosti,
dok je ostalim korisnicima ona
važna za iznošenje stavova u
područjima koja se moraju
temeljiti na javnom dijalogu.

Razvojem portala, neprestanim
dodavanjem novih sadržaja, te
iskorištavanjem svih njegovih
funkcija, ostvariće se dugoročni
ciljevi projekta:
* popularizacija
elektroenergetike;
* lakši pristup informacijama;
* povećanje nivoa znanja o
energiji u široj javnosti;
* povećanje osveštenosti šire
javnosti o pitanjima
elektroenergetike i održivog
razvoja;
* jednostavnija razmena
mišljenja i stavova svih
zainteresiranih;
* brži i svrsishodniji kontakt
šire javnosti sa stručnjacima.

Pišite nam vesti, tendere,
pozive na prezentacije, nove
linkove, da zajedno učinimo
ovaj sajt interesantnim za sve
kolege i za širu javnost.Niste upisali simbol sa slike
  

   IME I PREZIME     

FIRMA

EMAIL


KOMENTAR SIMBOLI NA SLICI