elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

KNJIGA METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici autora A. Savić, D. Šošić, G. Dobrić, M. Žarković

Godina izdanja: 2018
Izdavači:Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski - Latinica
Povez: B5 tvrdi
Broj strana: 375

Ova knjiga je namenjena studentima tehničkih fakulteta koji imaju potrebu za bilo kakvim oblikom optimizacije u svojoj oblasti. Akcenat u ovoj knjizi je stavljen na primere iz oblasti elektroenergetskih sistema, ali to ne ograničava primenu ove knjige i u drugim oblastima tehničkih nauka. Ova knjiga može da pomogne budućim inženjerima u rešavanju raznih optimizacionih problema sa kojima će se susresti u praksi.SADRŽAJ
1. UVOD U OPTIMIZACIJU1
1.1Uvod.1
1.2Modelovanje optimizacionog problema.3
1.3Vektor upravljačkih promenljivih3
1.4Ograničenja4
1.5Kriterijumska funkcija.5
1.6Uslovi optimalnosti bez prisustva ograničenja7
1.7Uslovi optimalnosti u prisustvu ograničenja10
1.8Rezime.18
Literatura.19
2. LINEARNO PROGRAMIRANJE.20
2.1Uvod.20
2.2Matematički model20
2.3Grafičko rešenje problema linearnog programiranja.21
2.4Linearno programiranje u standardnoj formi.25
2.5Simpleks algoritam28
2.6Teorija dualnosti47
2.7Metodaunutrašnje tačke (Interior Point method)51
2.8Praktični primer iz elektroenergetike.64
2.9Celobrojno linearno programiranje69
2.10Rezime83
2.11Primeri za vežbanje85
Literatura.87
3.DINAMIČKO PROGRAMIRANJE90
3.1Uvod.90
3.2Sekvencijalno odlučivanje.92
3.3Zaključak105
3.4Primeri za vežbanje105
Literatura.106
4. NJUTNOV METOD OPTIMIZACIJE.107
4.1Uvod.107
4.2Njutnov algoritam107
4.3Višedimenzionalni problem.110
4.4Primena Njutnove metode u optimizaciji.112
4.5Optimizacija sa ograničenjima.115
4.6Konvergencija Njutnovog algoritma121
4.7Primena Njutnove metode optimizacije u elektroenergetici123
4.8Primeri za vežbanje127
Literatura.128
5. VIŠEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA.129
5.1Uvod.129
5.2Osnovni koncepti i definicije.130
5.3Pregled metoda višekriterijumske optimizacije.135
5.4Rezime.148
Literatura.149
6. GENETIČKI ALGORITAM152
6.1Uvod.152
6.2Poređenje sa tradicionalnim metodama.152
6.3Motivacija iz prirode153
6.4Princip rada genetičkog algoritma.154
6.5Primer proračuna162
6.6Kriterijum za zaustavljanje164
6.7Genetički algoritam i ograničenja164
6.8Praktični primer iz elektroenergetike.168
6.9Genetički algoritmi za višekriterijumsku optimizaciju174
6.10Rezime193
6.11Primeri za vežbanje195
Literatura.197
7. OPTIMIZACIJA ROJEM ČESTICA.200
7.1Uvod.200
7.2Izvorna varijanta PSO algoritma201
7.3Unapređenja izvornog PSO algoritma.207
7.4Različite PSO varijante212
7.5Kriterijumi za zaustavljanje PSO algoritma.220
7.6Primena PSO algoritma na višekriterijumsku optimizaciju.223
7.7PSO algoritam i ograničenja227
7.8Praktični primer iz elektroenergetike.228
7.9Rezime.231
7.10Primeri za vežbanje232
Literatura.236
8. OPTIMIZACIJA KOLONIJOM MRAVA.239
8.1Uvod.239
8.2Inspiracija.241
8.3Ant System.243
8.4Ant Colony Optimization –ACO248
8.5ACO za kontinualni domen –ACOR.257
8.6Primena ACO algoritma za podešavanje koordinacije prekostrujne zaštite267
8.7Primena ACO algoritma u energetici.272
8.8Primeri za vežbanje
274Literatura.276
9. DIFERENCIJALNA EVOLUCIJA278
9.1Uvod.278
9.2Kreiranje početne populacije.281
9.3Izbor baznog vektora283
9.4Diferencijalna mutacija286
9.5Rekombinacija.290
9.6Selekcija.292
9.7Kriterijum konvergencije.293
9.8Specijalni slučajevi295
9.9Algoritam diferencijalne evolucije.296
9.10Optimizacija sa ograničenjima.298
9.11Višekriterijumska optimizacija.304
9.12Matematički primer za diferencijalnu evoluciju310
9.13Primena diferencijalne evolucije za određivanje parametara asinhronog motora sa dubokim žlebovima.313
9.14Primena diferencijalne evolucije u elektroenergetici.317
9.15Primeri za vežbanje318
Literatura.320
10. SAVREMENI NAČINI MODELOVANJA PODATAKA U PROCESU OPTIMIZACIJE.323
10.1Uvod.323
10.2Fazi teorija323
10.3Monte Karlo metoda357