elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

N. Rajaković - Analiza elektroenergetskih sistema II

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 73 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


M. Nedeljković, S. Srdić - ENERGETSKI PRETVARAČI 2

KNJIGA ENERGETSKI PRETVARAČI 2 - Topologije energetskih pretvarača autora M. Nedeljković, S. Srdić

Godina izdanja: 2016
Godina izdanja: 2016
Izdavači:Akademska Misao/Academic Mind, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Jezik: Srpski - Latinica
Povez: B5 broširan
Broj strana: 122

Sadržaj
Predgovor . 5
Fazni regulatori 7
1.1.Monofazni fazni regulatori . 7
1.2.Monofazni fazni regulatori sa otporno-induktivnim opterećenjem u paralelnoj vezi 9
1.3.Monofazni fazni regulatori sa induktivnim opterećenjem 10
1.4.Sekvencijalni fazni regulatori . 12
1.5.Trofazni fazni regulatori . 17
Ispravljači . 22
2.1.Spektar izlaznog napona dvofaznog jednostranog ispravljača . 22
2.2.Talasnost struje opterećenja i prekidni režim rada dvofaznog jednostranog ispravljača . 25
2.3.Dvofazni jednostrani ispravljač sa zamajnom diodom . 31
2.3.1. Spektar struje koja se uzima iz mreže 33
2.3.2. Spektar napona na opterećenju 35
2.4.Monofazni mosni ispravljač - razdeljeno upravljanje . 37
2.5.Poluupravljivi mosni ispravljač 40
2.6.Trofazni jednostrani ispravljač . 44
2.6.1. Spektar napona na opterećenju 45
2.6.2. Talasnost struje opterećenja i prekidni režim rada ispravljača 47
2.7.Trofazni jednostrani ispravljač sa zamajnom diodom 51
2.7.1. Komutacija u trofaznom jednostranom ispravljaču sa zamajnom diodom . 53
2.7.2. Trofazni jednostrani ispravljač sa smanjenim opsegom regulacije . 55
2.7.3. Uticaj sprege trofaznog transformatora . 57
2.8.Trofazni mosni ispravljač . 62
2.8.1. Spektar napona na opterećenju 64
2.9. Trofazni mosni poluupravljivi ispravljač . 66
2.9.1. Komutacija u trofaznom mosnom poluupravljivom ispravljaču . 69
2.9.2. Spektar struje sekundara transformatora 73
Čoperi . 75
3.1.Ćukov pretvarač . 75
3.1.1. Model transformatora 78
3.1.2. Analiza valovitosti struje prigušnica 80
3.2.SEPIC pretvarač . 83
3.3.ZETA pretvarač 86
3.4.PUSH-PULL pretvarač . 88
3.5.Indukciono grejanje 93
3.5.1. Napajanje iz dvokvadrantnog čopera . 94
3.5.2. Napajanje iz invertora 98
Invertori 99
4.1.Monofazni mosni invertor sa mekom komutacijom . 99
4.2.Strujni invertor . 103
4.3.Modulacija trajanja impulsa primenom vektora stanja . 104
4.4.ZSI 110
4.4.1. Radni režimi ZSI invertora 116
4.5.Sistemi besprekidnog napajanja . 118
Literatura 122