elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

N. Rajaković - Analiza elektroenergetskih sistema II

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 73 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


N. Mladenovic - Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama

KNJIGA "Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama", autor N. Mladenovic

Godina izdanja: 2012
Izdavači:AGM knjiga
Jezik: Srpski
Format/Povez: A5 mek
Broj strana: 180

Ovaj prirucnik je namenjen projektantima, inženjerima, investitorima, izvodacima radova, kao i svima ostalima koji su na bilo koji nacin povezani sa elektroinstalacijama u gradevinarstvu. U knjizi se nalaze opisi radova sa cenama izvodenja tih radova. Opisi su detaljni a dobijene cene su uskladene sa gradevinskim normativima i cenama materijala na tržištu Srbije, a prikazane su u eurima Prirucnik sadrži 55 kategorija radova i obuhvacena je jaka i slaba struja i kao takav predstavlja najobimniji prirucnik ove vrste na našim prostorima. Cene koje se nalaze u prirucniku su projektantske cene. Da bi dobili izvodacke cene potrebno je cene iz prirucnika umanjiti za 10 - 30 %, zavisno od pozicije, vaših uslova rada, kao i od svega što može uticati da cena bude niža ili viša.

Izvod iz sadržaja:

Isporuka i polaganje plastičnih instalacionih cevi
Isporuka i polaganje metalnih instalacionih cevi
Isporuka i polaganje fleksibilnih i krutih instalacionih cevi
Isporuka i polaganje kablovica
Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu P
Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu PP ili kablova sličnih tipu PP00
Isporuka i uvlačenje kablova sličnih tipu PP00
Isporuka i uvlačenje signalnih kablova sličnih tipu PP00
Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP/R
Isporuka i polaganje kablova sličnih tipu PP00
Isporuka i polaganje signalnih kablova
Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP
Isporuka i polaganje energetskih kablova
Isporuka i polaganje energetskih kablova nazivnog napona 1 kV
Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih providnika izolovanih termoplastičnim masama
Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih kablova
Isporuka materijala i polaganje telefonskih instalacionih kablova
Isporuka materijala i polaganje telefonskih kablova sa metalnim plaštom
Isporuka materijala i izrada suvih završeteka energetskih kablova
Isporuka materijala i izrada nastavka - spojnica
Povezivanje elemenata elektromotornog pogona i puštanje u rad termotehničkih i hidro instalacija
Povezivanje elemenata automatike elektromotornog pogona i puštanje u rad termoteh. i hidro instalacija
Povezivanje elektromotora
Isporuka i postavljanje razvodnih ormana
Isporuka i postavljanje kablovskih priključnih uvodnih ormana
Isporuka i postavljanje razvodnih tabli za stanove
Isporuka i postavljanje instalacionog pribora i opreme
Isporuka i postavljanje u razvodne table
Isporuka i postavljanje fluoroescentnih svetiljki
Isporuka i postavljanje stubova, svetiljki i pribora
Isporuka materijala i postavljanje nosača kablova - regala i pribora
Isporuka materijala i izrada regala kombinacijom ugaonog i pljosnatog gvožđa
Isporuka i postavljanje, zidnih elektroinstalacionih kanala sa priborom
Isporuka materijala i postavljanje elemenata podne električne instalacije i pribora
Isporuka i postavljanje kanalnih vodova za osvetljenje ili male potrošače
Energetska postrojenja - sabirnice
Gromobranske instalacija i uzemljenje
Isporuka materijala i polaganje optičkih kablova
Isporuka i postavljanje telefonskih ormana
Isporuka i postavljanje telefonskih kablovskih razdelnika
Isporuka materijala i izrada završnih glava telefonskih kablova
Isporuka materijala i izrada telefonskih spojnica za telefonske kablove
Isporuka materijala, montaža i povezivanje priključnih i rastavnih telefonskih regleta
Isporuka materijala i izrada spojeva provodnika - parica slabe struje
Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije požara
Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije provale
Isporuka materijala i postavljanje zajedničkih antenskih uređaja
Isporuka i postavljanje razglasnih uređaja, zvučnika
Isporuka i postavljanje interfonskih uređaja i pribora
Prateći građevinski i kopački radovi
Prateći građevinski i zanatski radovi
Pomoćni građevinski radovi mašinsko bušenje rupa
Prateći bravarski radovi
Isporuka materijala i izrada spojnica za signalne kablove
Ostali elektroinstalaterski radovi