Forum je mesto na kom možete razmeniti
informacije sa kolegama, na kom možete
rešiti problem ili pomoći kolegi da reši problem,
saznati za neku prezentaciju, tender,
savetovati mlađeg kolegu ili budućeg studenta ...

FORUM ELEKTROENERGETIKA