DOGAĐAJI / EVENTS

   

 
 
CIRED Srbija   NAZAD / BACK  
24-28.9.2018 - Kopaonik, Serbia
11. CIRED SAVETOVANJE U SRBIJI

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizuje 11. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, 24-28. septembar 2018, Kopaonik, MK Resort.

11. CIRED CONFERENCE IN SERBIA

CIRED Liaison Committee of Serbia in cooperation with respective CIRED Committees of Montenegro, Romania and other committees, companies and experts from the Region organizes the 11. Conference on Electricity Distribution of Serbia with regional contribution from September 24-28, 2018, Kopaonik, MK Resort.

Ko treba da prisustvuje Savetovanju?

Menadžeri elektrodistributivnih kompanija
Inženjeri eksperti za određene oblasti distribucije
Korisnici i serviseri energetske i druge opreme za distribuciju
Proizvođači energetske i druge opreme za distribuciju
Profesori i istraživači
Konsultanti i projektanti

Who should attend the Conference?

Managers of Electricity Distribution Companies
Engineers and experts in different fields of electricity distribution
Users and maintenance engineers of electricity distribution equipment
Manufacturers of equipment in energy and power distribution
Professors and researchers
Consultants and designer

više informacija - more information
 
Web Analytics