DOGAĐAJI / EVENTS

   









 
 
Energetska i procesna postrojenja   NAZAD / BACK  
14-16.11.2018 - Rovinj, Croatia
13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje
Energetska i procesna postrojenja
8. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije
Rovinj, Hrvatska
14. - 16. novembar 2018.

The 13th International Symposium
Power and Process Plants
8th International Forum on Renewable Energy Sources
Rovinj, Croatia
November 14th - 16th, 2018

više informacija - more information
 
Web Analytics