elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJATEE BLOG - EE ZANIMLJIVOSTI

Ocena: 3.07 - Br.glasova: 510
Nacionalni dispečerski centar EMS

Ocena: 3.15 - Br.glasova: 713
Dva spomenika Nikole Tesle na Nijagarinim vodopadima

Ocena: 3.12 - Br.glasova: 319
Hidrocentrala Pod gradom u Užicu

Ocena: 3.02 - Br.glasova: 1065
60 godina prenosa električne energije u Srbiji

Ocena: 3.01 - Br.glasova: 616
Drinsko-Limske HE, korporativni film

Ocena: 3.08 - Br.glasova: 619
Vetropark Čibuk 1

Ocena: 3.06 - Br.glasova: 609
Vetropark Kovačica


EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 97 zanimljivostiWeb Analytics


Ocena: 3.14 - Broj glasova: 118
HE Đerdap 1

Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1", kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more. Najveća hidrotehnička građevina na Dunavu, ukupne dužine 1.278 m, potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja (SRB i RO) raspolaže istim delovima glavnog objekta, koje održavaju i koriste shodno sporazumu i konvencijama o izgradnji i eksploataciji.
Svaka strana raspolaže sa po jednom elektranom, brodskom prevodnicom i po 7 prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani. U elektrani je montirano dva hidroagregata snage po 171 MW i četiri revitalizovna hidroagregata po 190 MW, sa Kaplanovim turbinama, čiji prečnik radnog kola iznosi 9,5 m. Do tada u svetu nisu građene turbine većeg prečnika.
U energetski kritičnim periodima (pri niskim vodostajima) elektrana radi tako da pokriva vrhove u dnevnom dijagramu opterećenja.
Obe elektrane su međusobno povezane tako da u slučaju potrebe agregati elektrane na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani i obratno.


Ocenite blog