ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Balkan:

 

VESTI BALKAN

     

    NAZAD
U Podgorici će se graditi velika solarna elektrana   20 Sep 2018 - analitika

Najnovije vesti Balkan :

14 Maj 2019 HET: UVEZLI TRI PUTA VIŠE STRUJE
14 Maj 2019 NE Cernavoda: Gradit će se dva nova bloka
25 Apr 2019 Dalekovod "Lastva-Čevo" za sigurnije napajanje
24 Apr 2019 Hrvati ulažu 100 miliona evra u SE
24 Apr 2019 Grci grade novu kombinovanu elektranu u Ljubljani
1 Apr 2019 RS: UZ STRUJU STIŽU MILIONI TONA GIPSA
1 Apr 2019 Norveški Nord Pool partner CG berzi

 

Povezane vesti :

24 Apr 2019 Hrvati ulažu 100 miliona evra u SE
23 Mar 2019 Albanija dobiva plutajuću solarnu elektranu
13 Feb 2019 RS ukida subvencije za izgradnju mHE
20 Sep 2018 U Podgorici će se graditi velika solarna elektrana
10 Sep 2018 CG: Devet kompanija zainteresovano za izgradnju SE
25 Avg 2018 EPCG obilježava 108. godina rada
31 Maj 2018 CG: Raspisan javni poziv za izgradnju SE
31 Maj 2018 U Skoplju otvorena prva fabrika solarnih panela
23 Apr 2018 Hrvatska: Zamrla ugradnja panela
28 Jan 2018 Mađarska gradi 3.000 malih SE
25 Dec 2017 RS: Posledice izuzetno loše hidrološke godine
26 Jun 2017 Zašto pored Sunca plaćati struju
10 Jan 2017 Turbulentna budućnost svetske energetike
16 Dec 2016 RS: Raste udio struje iz obnovljivih izvora
26 Nov 2016 GEN-I nudi energetsku samoopskrbu

Glavni grad predstavio je Lokalnu studiju lokacije „Velje Brdo-solarna elektrana“ shodno kojoj je na toj lokaciji planirana izgradnja velike solarne elektrane. Prema planu, predviđeno je ukupno 151.844 solarnih modula. Prema djelovima studije koju objavljuje Portal Analitika, površina zahvata je oko 69 hektara i područje obrade studije se nalazi u zahvatu katastarske opštine Velje Brdo.

Područje obuhvaćeno Lokalnom studijom lokacije u PUP-u Podgorica se nalazi u namjeni – šumske površine, što je ustvari preklapajuća površina-lokacije za solarne elektrane.

„Analizom planirane namjene površina u zoni zahvata predmetne studije i postojećih i planiranih namjena u kontaktnim zonama konstatovano je da je buduća namjena ovog prostora u funkciji svih namjena sa zonama u okruženju“, piše u dokumentu.

Planirana namjena u okviru zahvata predmetnog Plana je objekti elektroenergetske infrastrukture- lokacija za solarne elektrane. Ukupan prostor, zahvaćen ovom LSL-om, obuhvata jednu urbanističku parcelu.

Solarna elektrana proizvodi električnu energiju fotonaponskim kolektorima. Fotonaponski kolektori pretvaraju sunčevo zračenje u električnu energiju.

solarna-elektranaPaneli su montirani na metalnu konstrukciju koja obezbeđuje odgovarajući nagib. Solarni paneli se postavljaju po grupama u pravilnim razmacima, po pravcu istok-zapad i orjentišu prema jugu.

U okviru zahvata plana predviđena je interna saobraćajnica.

Odluku o izradi Lokalne studije lokacije “Velje Brdo-solarna elektrana” u Podgorici, donio je bivši gradonačelnik Slavoljub Stijepović aprila 2016. godine, čiji je sastavni dio Programski zadatak za izradu Plana i Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

O Studiji će se izjasniti gradski parlament na sjednici koja je zakazana za 27. septembar.

Podsjetimo, u Crnoj Gori vlada veliko interesovanje za gradnju solarnih elektrana bez državnih podsticaja. Prema planu Vlade, krajem ove ili početkom naredne godina mogla bi da počne gradnja velike solarna elektrane na Brsikoj gori kod Ulcinja, a ima interesenata za gradnju elektrane tog tipa na Brajićima.

Cijena struje iz ovih objekata je bila ranije veoma visoka, da bi sada sa novom tehnologijom značajno snižena i s obzirom na veliki broj sunčanih dana predstavlja veoma isplativu investiciju.

Investitor se u ovakvim slučajevima uvijek traži na tenderu, a sudeći prema objavljenoj studiji gotovo je sigurno da ima zainteresovanih.
 
Web Analytics