ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Balkan:

 

VESTI BALKAN

     

    NAZAD
CG: Vlada akcije A2A plaća sa 120 miliona eura   6 Maj 2018 - analitika

Najnovije vesti Balkan :

13 Jan 2019 EPCG može povećati cijenu struje do kraja godine
5 Jan 2019 RS: Uvećani januarski računi za struju
1 Jan 2019 CGES dijeli 16,2 miliona eura dividende
24 Dec 2018 Uspješno prvo testiranje podmorskog kabla
22 Dec 2018 Krenula prva hrvatska geotermalna elektrana
22 Dec 2018 Makedonci završavaju Vjetroelektranu Bogdanci
22 Dec 2018 EPBiH planira investicije od 1,76 milijardi KM

 

Povezane vesti :

6 Maj 2018 CG: Vlada akcije A2A plaća sa 120 miliona eura
26 Mar 2018 Projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja
2 Jan 2018 EPCG: Akumuliran gubitak od pokriven iz kapitala
1 Jun 2017 A2A prodaje akcije u EPCG
16 Feb 2017 Projekat drugog bloka TE u Pljevljima
20 Apr 2016 HE "Piva" obilježila četiri decenije rada
18 Okt 2015 A2A ostaje u EPCG
31 Avg 2015 CG: Status kapitalnih projekata
5 Avg 2015 CG: Vlada i A2A pregovaraju do oktobra
30 Jun 2015 CG:Pregovori sa A2A produženi do avgusta
22 Jun 2015 EPCG prvi put u istoriji dijeli profit
30 Apr 2015 Namera da se zadrži većinsko vlasništvo u EPCG
4 Apr 2015 Dobit EPCG skoro 35 miliona EUR
29 Jan 2015 Drugi blok TE Pljevlja nije pod znakom pitanja
28 Dec 2014 A2A traži suinvestitora za drugi blok

Skupština Crne Gore usvojila je danas Ugovor o izvršenju Put opcije između Crne Gore i A2A, čime su stekli svi neophodni uslovi da ugovor, po ovlašćenju Vlade, u ime Države potpiše ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Ministarka Sekulić kazala je danas u parlamentu da ugovor predviđa, umjesto prve tranše u iznosu od 35,7 miliona eura za 7.826.438 akcija, Država uplaćuje 68,9 miliona eura za 17.252.885 akcija.

U skladu sa Ugovorom, iznos je diskontovan sa 250 miliona eura na 230,6 miliona eura, po diskontnoj stopi koja odgovara parametrima zaduženja države sa odgovarajućim rokom dospijeća.

„Tokom maja država sa 57,01% vlasništva u EPCG, umjesto na 63% dolazi na 70,16%. Time Država praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine, već u prvom koraku“, kazala je ministarka Sekulić.

Preostale akcije, prema Ugovoru, predviđeno je da budu preuzete od strane same EPCG, kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i od strane Države u naizmjeničnim tranšama.

„Osnovnom varijantom je predviđeno da drugo sticanje akcija od strane Države bude obavljeno 01. maja 2019. Godine za iznos od 39,9 miliona eura za 8.826.438 akcija. Preostale akcije, kroz dvije tranše u julu 2018. i 2019. godine, stekla bi sama EPCG“, objasnila je ministarka.

Polazne pretpostavke, kako je kazala, za novi ugovor bile su: Uvažavanje ograničenja postavljenih potrebama fiskalne konsolidacije, činjenica da EPCG predstavlja resurs od strateškog značaja, sa izuzetnim prinosnim potencijalom, pozitivni rezultati aktivnosti na obezbjeđenju nedostajućih budžetskih sredstava u cilju zamjene postojećih dugova povoljnijim finansijskim aranžmanima, neophodnost poštovanja ugovornih obaveza sa investitorima u cilju slanja jasne slike o Crnoj Gori kao pouzdanoj investicionoj destinaciji, kao i potreba intenziviranja investicionog ciklusa u proizvodne objekte EPCG.

Akcionarski ugovorom između Crne Gore i A2A, zaključenim 29. avgusta 2016. godine, ove dvije strane su, kao akcionari EPCG regulisali pitanja u vezi sa upravljanjem tom kompanijom, kao i uslove raskida strateškog partnerstva.

Amandmanom broj 1, 29. marta 2017. godine, produžen je rok na koji su akcionaru A2A data upravljačka prava u kompaniji, do juna 2017. godine. Obzirom da po isteku navedenog roka nisu prepoznati preduslovi za produžetak saradnje na istim principima, Vlada Crne Gore nije prihvatila inicijativu A2A da produži rok važenja upravljačkih prava A2A u EPCG, zbog čega je 1. jula 2017. strateški partner inicirao proceduru raskida partnerstva obavještenjem o aktiviranju Put opcije.
 
Web Analytics