ELEKTROENERGETIKA

Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Pretražite vesti Balkan:

 

VESTI BALKAN

     

    NAZAD
Poplava malih hidroelektrana u BiH   8 Sep 2017 - energetikanet

Najnovije vesti Balkan :

18 Sep 2017 BiH primorana uvoziti električnu energiju
18 Sep 2017 MVM ima ambiciozni solarni program
8 Sep 2017 Uskoro zeleno svjetlo parlamenta za 7 TE Tuzla
8 Sep 2017 Poplava malih hidroelektrana u BiH
31 Avg 2017 Bugarska počela izgradnju skladišta za nuklearni o
31 Avg 2017 Turska:Izgradnja NE Akuju tokom ove godine
16 Avg 2017 CG: Potrošači plaćaju veće naknade za OIE

 

Povezane vesti :

18 Sep 2017 BiH primorana uvoziti električnu energiju
8 Sep 2017 Poplava malih hidroelektrana u BiH
16 Avg 2017 ERS: Sumnjiva prodaja viška električne energije
10 Avg 2017 Albanija uvozi 80 odsto električne energije
7 Avg 2017 Hrvatska:Vlada ipak prodaje četvrtinu HEP-a
27 Jul 2017 RS: NEMA PRIVATIZACIJE, ALI IMA KONCESIJA
26 Jun 2017 Zašto pored Sunca plaćati struju
26 Jun 2017 RS: Struja POSKUPELA, a elektrane dobile OLAKŠICE
22 Maj 2017 HEP pregovara o preuzimanju Termoelektrane Stanari
18 Maj 2017 CG: HE "Perućica" sa 57 godina rada
24 Apr 2017 FBIH: Struja bi mogla da poskupi do 20 odsto
19 Mar 2017 Hrvatska šesta u Europi prema udjelu obnovljivaca
16 Feb 2017 Projekat drugog bloka TE u Pljevljima
12 Feb 2017 Bugarska ponovno izvozi električnu energiju
7 Feb 2017 CG: U OIE investirano skoro 180 miliona eura

Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) do kraja juna ove godine izdala je 30 dozvola za proizvodnju električne energije koje se odnose na 56 hidroelektrana instalirane snage do 10 MW, s 64,394 MW instaliranih kapaciteta. U Republici Srpskoj je do sada izgrađena 21 mala hidroelektrana i njihova ukupna snaga iznosi 51,523 MW. Institucije smatraju da su one odlična prilika za razvoj zajednica, dok iz banjalučkog Centra za životnu sredinu tvrde da su štetne, kako za okoliš, tako i za gospodarstvo.

"Male hidroelektrane su izgrađene na rijekama Vrbanji, Ilomskoj, Studenoj, Sućeski, Bistrici, Ugru, Žiraji, Velikoj Jasenici, Žeželji, Oteši, Paklenici, Grabovici, Prači, Bregavi, Govzi, Drinjači, Zelenom Jadru i Krupici. Na svim navedenim rijekama je, uglavnom, lociran po jedan objekt, osim na rijekama Sućeski, Žiraji i Prači, na kojima se nalaze po dvije MHE", kazali su za Klix iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS. Inače, instalirana snaga malih hidroelektrana se kreće u rasponu od 0,2 MW do 4,9 MW. U Republici Srpskoj je trenutno u izgradnji devet malih hidroelektrana, dok su za pet MHE pribavljene ili su u toku postupci pribavljanja građevinskih dozvola.

"U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine u postupku realizacije koncesija, pribavljaju se ekološke dozvole za svaku MHE. Svaka izgrađena MHE je dužna da tijekom rada i prestanka rada primijeni mjere za zaštitu zemljišta, zraka, vode biljnog i životinjskog svijeta, odnosno da ispuni osnovne obaveze zaštite okoliša i primijeni mjere ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš", navode iz ministarstva.

Energija dobivena iz malih hidroelektrana smatra se obnovljivom energijom koja nema negativan utjecaj na okoliš. Zagovornici dobijanja energije na ovaj način ističu da male hidroelektrane ne utječu na sam tok rijeke, kao ni na njegove hidrološke, eko i biološke osobine, a nema bojazni ni od zagađenja. Ipak, posljednji slučaj u vezi s izgradnjom dvije male hidroelektrane u Kruščici kod Viteza govori drugačije. Iz banjalučkog Centra za životnu sredinu tvrde da su štete koje nanose mnogo veće od proizvedene količine električne energije.

"Za 186 hidroelektrana se zna da je potpisan ugovor ili se prikuplja potrebna dokumentacija, 300 ih je planirano i izgrađeno do sada, a 12 je trenutno u procesu izgradnje. Za dobar broj status nije poznat. Radili smo analizu za MHE Medna koja se gradi u gornjem toku rijeke Sane, na samim izvorima, ona će mjesnu zajednicu i državu oštetiti za milijuna konvertibilnih maraka. Lokalna zajednica je protiv gradnje, ali i dalje se gradi. Zbog izgradnje nemaju pitku vodu, izgradili su im vodovod koji ne funkcionira kako treba", kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.

Iz FERK-a pak kažu da su imaoci dozvola dužni poštovati sve uvjete iz okolišne dozvole, vodnih dozvola, a posebno uvjete ekološki prihvatljivog protoka. Obavezni su osigurati poštivanje usvojenih pogonskih uputstava da bi se spriječili vodni valovi na područjima nizvodno od elektrane, kao i nagla ispuštanja vode koja bi mogla uzrokovati eroziju tla oko akumulacije i nizvodno. "FERK u okviru svojih nadležnosti prati i nadgleda izvršavanje odredbi i uvjeta iz izdatih dozvola, dok je zakonskim i podzakonskim pravilima i propisima rečeno da FERK vrši nadgledanje ispunjenja uvjeta iz dozvola te da je u cilju ispunjenja uvjeta za rad iz dozvole imalac dozvole obavezan dostavljati podatke, druge dokumente i informacije na zahtjev FERK-a, a koje su nužne u svrhu primjene Zakona o električnoj energiji FBiH i Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije", kažu u toj instituciji.
 
Web Analytics